Alltid billigare med årsabonnemang

Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A

Den här kursen handlar om anställningsavtalet och olika anställningsformer. Vi tar också upp de allmänna reglerna kring avtal och reder ut begreppen.

Hur ingår man ett anställningsavtal och vilka anställningsformer är möjliga i svensk arbetsrätt? Området är bitvis komplicerat och vi kommer därför också att titta på aktuell praxis för att se hur tvister kring anställningsavtal och anställningsformer har lösts.

Kursen är växelvis genomgångar av arbetsrätten utifrån lagtexten varvat med fördjupningsavsnitt där vi analyserar domar från Arbetsdomstolen och drar slutsatser. I kursen finns också ett flertal arbetsuppgifter med fylliga kommentarer till lösningarna, vilket är en viktig del i pedagogiken.

Detta är den första delkursen i en serie om sex kurser i arbetsrätt. Att göra kurserna i "nummerordning" ger en logisk genomgång av den arbetsrättsliga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer garanterat att konfronteras med dessa frågor i kontakten med sina kundföretag. Egna företagare, företagsledare och styrelsemedlemmar är andra som kommer att ha stor nytta av kursen. Att bryta mot arbetslagstiftningen resulterar ofta i svåra och dyra konflikter.

Kursinnehåll:

 Anställningsavtal
 Ingå och häva avtal
 Att rekrytera
 Begreppet diskriminering
 Bevisregeln
 Anställningsformer
 Konkludent handlande
 Allmän visstidsanställning
 Vikariat
 Säsongsanställning och pensionsålder
 Provanställning
 Intermittent, behovs- och timanställning
 En rad rättsfall analyseras vad avser praxis
 Nya pensionssystemet - LAS-åldrar
 Värvningsförbud i anställningsavtal
-------------------------
 Rättsfallsanalyser och kommentarer
 Diskussionsuppgifter
 Övnings- och arbetsuppgifter

Kursmål:

Kursen ger, tillsammans med övriga kurser i arbetsrätt, en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor.

Förkunskaper:

Erfarenhet av löneberedning är en fördel men inte nödvändigt för att ha behållning av kursen. Vår kurs Personal och löner kan vara en bra introduktion till ämnet arbetsrätt.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kompletterande dokumentation och exempel finns till kursens avsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera