Att studera online är effektivt

Handelsrätt 8 - Arbetsrätt

Kursen behandlar området Arbetsrätt. Goda kunskaper i arbetsrätt är viktigt för de flesta företagare och för alla som arbetar med företagsrådgivning. Kursen är mycket praktiskt inriktas och tar upp konkreta problem och exempel med kommentarer.

Kursen Handelsrätt 8 – Arbetsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Redovisningskonsulter och revisorer har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken. Frågor som har med personal och arbetsrätt är komplicerade och de flesta företagarna vänder sig först till sin redovisningskonsult eller revisor med frågor.

Kursinnehåll:

Föreläsningar

 Anställningsavtal
 Tidsbegränsade avtal
 Upphörande av anställning
 Uppsägning - saklig grund
 Exempel på uppsägning av personliga skäl
 Omplacering
 Det skriftliga uppsägningsbeskedet
 Underrättelse
 Skadesånd
 Avskedande och hävning

Arbetsuppgifter och exempel

 Arbetsuppgift - anställningsvillkor
 Arbetsuppgift - avslut av anställning
 Arbetsuppgift - extrapersonal
 Arbetsuppgift - ogiltigt anställningsavtal
 Arbetsuppgift - uppsägning personliga skäl

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursmål:

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna analysera olika händelser i ett anställningsförhållande.

Studieform:

Kursen är en e-kurs och kursdeltagarna kan se föreläsningarna via sin dator och göra de arbetsuppgifter som hör till kursen.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom arbetsrätt-juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera