Praktisk hjälp i personalfrågor

Nyhetsbevakning personal och arbetsrätt


Logga in för att öppna nyhetsbevakningen!

AD 2020 nr 39 Avstående från LAS genom avtal

Publicerad den: 2020-08-13
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

AD 2020 nr 41 Medgiven talan vid uppsägning

Publicerad den: 2020-08-12
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

AD 2020 nr 35 Avvisande av talan, behörig domstol och tillämplig lag

Publicerad den: 2020-07-03
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

AD 2020 nr 33 Ordalydelseprincipen vid kollektivavtalstolkning

Publicerad den: 2020-06-30
Sökord: Arbetsrätt tolkning av kollektivavtal || Avdelning: Nyheter

Nya regler vid utstationering i utstationeringslagen och uthyrningslagen

Publicerad den: 2020-06-27
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

Nya regler; nystartsjobb samt sjuklönekostnader

Publicerad den: 2020-06-25
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

Lagändringar som beslutats

Publicerad den: 2020-06-16
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

AD 2020 nr 31 Yrkande om fastställelse av rätten till ett ekonomiskt skadestånd för uppsägning vid arbetsbrist

Publicerad den: 2020-06-11
Sökord: Arbetsrätt skadestånd || Avdelning: Nyheter

Riksdagen har beslutat anta regeringens förslag om ytterligare en nivå för korttidsarbete.

Publicerad den: 2020-06-10
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

Arbetsrättsutredningens förslag till arbetsrättens modernisering.

Publicerad den: 2020-06-09
Sökord: Arbetsrätt || Avdelning: Nyheter

 
 

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera