Pivottabeller i Excel

Pivottabeller i Excel

Vad är syftet och nyttan med Pivottabeller?

Pivottabeller är en verkligt användbar teknik för den som ska analysera ekonomisk data då de ger möjlighet att effektivt analysera och presentera komplex ekonomisk information. Med pivottabeller kan vi underlätta både rapportering och beslutsfattande.


I den här kursen koncentrerar vi oss på hur man rent tekniskt skapar och förändrar pivottabeller.

Det finns många argument för varför en redovisningskonsult eller ekonomichef ska lära sig använd pivottabeller. Här är fem starka skäl som ger utdelning direkt:

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1495:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 1. Effektiv analys av ekonomisk data
  Man kan snabbt och effektiv analysera stora mängder ekonomisk data.
  Det är enkelt att testa sig fram genom att dra och släppa fält i pivottabellen.
 2. Snabbt rapportverktyg
  Man kan snabbt skapa tydliga rapporter som enkelt kan härledas till företagets data.
  Det blir ekelt att ta fram specialrapporter till olika beslutsfattare på olika nivåer i företaget.
 3. Enkel visualisering av data
  Diagram och grafer gör ekonomisk data enklare att förstå, speciellt om det är komplexa samband som ska förklaras.
  Det är enkelt att skapa grafik direkt i pivottabellen eller i en sammanställande dashboard och kommunicera resultaten till andra.
 4. Anpassningsbart och flexibelt
  Pivottabeller är mycket anpassningsbara och ger möjlighet att snabbt byta perspektiv och att vända och vrida på data.
  När man väl skapat pivottabellen kan man enkelt göra dataanalys, filtrera och ställa frågor, och på det sättet få en djupare förståelse av företagets ekonomi eller förutsättningarna för det beslut som man står inför.
 5. Förenklad rapportering för budget och prognos
  Jämföra faktiska resultat från ekonomisystemet med budgetar och prognoser för att tidigt identifiera avvikelser och vidta åtgärder för att uppnå företagets ekonomiska mål.

Ur kursinnehållet:

 1. Effektiv analys av ekonomisk data
  Man kan snabbt och effektiv analysera stora mängder ekonomisk data.
  Det är enkelt att testa sig fram genom att dra och släppa fält i pivottabellen.
 2. Snabbt rapportverktyg
  Man kan snabbt skapa tydliga rapporter som enkelt kan härledas till företagets data.
  Det blir ekelt att ta fram specialrapporter till olika beslutsfattare på olika nivåer i företaget.
 3. Enkel visualisering av data
  Diagram och grafer gör ekonomisk data enklare att förstå, speciellt om det är komplexa samband som ska förklaras.
  Det är enkelt att skapa grafik direkt i pivottabellen eller i en sammanställande dashboard och kommunicera resultaten till andra.
 4. Anpassningsbart och flexibelt
  Pivottabeller är mycket anpassningsbara och ger möjlighet att snabbt byta perspektiv och att vända och vrida på data.
  När man väl skapat pivottabellen kan man enkelt göra dataanalys, filtrera och ställa frågor, och på det sättet få en djupare förståelse av företagets ekonomi eller förutsättningarna för det beslut som man står inför.
 5. Förenklad rapportering för budget och prognos
  Jämföra faktiska resultat från ekonomisystemet med budgetar och prognoser för att tidigt identifiera avvikelser och vidta åtgärder för att uppnå företagets ekonomiska mål.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig behärska Excel och funktionen Pivottabell.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig att analysera data genom att skapa och förändra den i en eller flera pivottabeller.

Förkunskaper

Kursen förutsätter vissa förkunskaper i Excel och att man har erfarenhet av att hantera ekonisk data.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.