Att studera online är effektivt

Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

I denna kurs går vi igenom reglerna kring aktieägartillskott. Vi granskar detta ur olika perspektiv - bolagsrätten, skatterätten och redovisningen. Vi ger också exempel och diskuterar konsekvenser i olika situationer. När, hur och varför lämnar man ett aktieägartillskott och vilka alternativa lösningar finns det?

I materialet finns också ett fördjupande referensmaterial i form av domar, artiklar och praktiska mallar.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och som hanterar praktiska finansieringsfrågor i sitt dagliga arbete. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har nytta av innehållet.

Kursinnehåll

 • Lån till och från eget företag/bolag
 • Ränta på lån till eget bolag
 • Formalia vid lån till eget bolag
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT
  • Tillskjutit sakegendom
  • Ovillkorade aktieägartillskott
  • Villkorade aktieägartillskott
 • ÅTERBETALNING OCH OMVANDLING
  • Återbetalning av villkorat aktieägartillskott
  • Omvandling till aktieägartillskott
 • KAPITALTÄCKNINGSGARANTI
 • AVYTTRING AV AKTIER OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
  • När mottagande bolag försätts i konkurs
 • HANDLINGAR SOM UPPRÄTTAS
 • SKATTEMÄSSIG BEHANDLING
  • Aktieförsäljning och villkorat aktieägartillskott
  • Förlust på ett villkorat aktieägartillskott
 • UNDERSKOTTSFÖRETAG
  • Beloppsspärren
 • ÖVERLÅTELSE AV UNDERSKOTTSFÖRETAG
  • Beloppsspärren och aktieägartillskott
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT OCH BLANKETT K10
  • Anskaffningsutgift
  • Utdelning
 • REDOVISNINGEN OCH BOKSLUT
  • Löpande bokföringen
  • Beslut om återbetalning
  • Bokslut och årsredovisning
  • Koncernredovisningen

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha kunskaper om hur aktieägartillskott hanteras både bolagsrättsligt, i skatterätten och i redovisningen.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper i bolagsrätt och skatt och som arbetar på ett företags ekonomiavdelning eller som ekonomikonsult.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial som fungerar som fördjupning.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna i samband med föreläsningsavsnitten får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2,5 timmar inom juridik-företagsekonomi-beskattning-redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera