Intäktsredovisning i K3 och K2 - tjänsteuppdrag och entreprenader

Intäktsredovisning i K3 och K2 - tjänsteuppdrag och entreprenader

För att ett företag ska gå med vinst så krävs det att intäkterna är större än kostnaderna. Intäkterna måste då vara större än alla kostnader sammantaget, vilket innebär att posten intäkter i företaget är den största posten.

Redovisning av intäkter regleras i de olika redovisningsregelverken

En särskild utmaning vid redovisning av intäkter är de tillfällen när företaget har ett uppdrag som löper över flera räkenskapsår. Har företaget dessutom avtalat om att utföra projektet till ett fast pris så blir frågan om värdering av projektet i årsbokslutet och årsredovisningen en viktig, och ibland, komplicerad uppgift.

Genom korrekt hantering i den löpande redovisningen underlättar man dock det kommande arbetet vid års- och periodavslut. För detta krävs dock kunskap i redovisning av intäkter.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Ur kursinnehållet:

 • Så blir inkomst en intäkt
 • Skillnader mellan K2 och K3
 • Grundläggande regler för intäktsredovisning
 • Olika typer av uppdrag
 • Ansvarsfördelning och risk i uppdrag
 • Uppdrag – fast pris och löpande räkning
 • Successiv vinstavräkning
 • Färdigställandemetoden
 • Bokföring av transaktioner i uppdrag
 • Alternativregeln i samband med årsskiften
 • Rapportering av uppdrag
 • Värdering av pågående arbeten
 • Redovisning av uppdrag i årsredovisningen
  • Successiv vinstavräkning
  • Färdigställandemetoden
 • Skatteaspekter på redovisning av uppdrag till fast pris

Målgrupp

Redovisningskonsulter och personer som arbetar med redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs förstå när och hur vi redovisar intäkter från ett uppdrag i bokföringen och i årsredovisningen.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskap och i redovisning och förståelse för företagets ekonomi. Det finns flera kurser i redovisning som kan tjäna som förberedelse.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera