Alltid billigare med årsabonnemang

Moms och fastighet

Momsen är ett komplicerat område inom skatterätten och återspeglar vårt moderna internationella näringsliv. Här kan du lära dig hur du ska hantera momsen och hur och var du ska söka svaren på dina momsfrågor.

I den här kursen koncentrerar vi oss på de speciella momsregler som gäller vid upplåtelse av fastighet. Här finns en rad undantag från de generella momsreglerna men också undantag från undantaget. Vi reder ut begreppen.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur momssystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter - alla kommer dagligen i kontakt med momsen. Redovisningskonsulter och fastighetsägare torde vara de som grupper som har mest nytta av att behärska regelverket, men även den som hyr ut i andra hand kan påverkas.

Kursinnehåll:

 Moms och fastighetsupplåtelse
 Reglerna som styr uttag av moms och avdragsrätt
 Undantagen för uthyrning av fastighet mm
 Huvudregeln för hyra av fastighet
 Fastighetsdefinitionen
 Gränsdragningen mellan skattefrihet och skatteplikt avseende fastighet
 Undantag från undantaget
 Hotellrörelse och liknande verksamheter
 Momspliktig upplåtelse
 Frivillig skattskyldighet vid lokalhyra
 Stadigvarande bostad
 Stadigvarande användning
 Uthyrning till stat och kommun
 Uthyrning i andra och tredje hand
 Uppförandeskeden
 Skattskyldighetens inträdande
 Skattskyldighetens upphörande
 Avdragsrätt vid frivillig skattskyldighet
 Jämkningsreglerna
 Särskild tillämpning på grund av covid-19

Kursmål:

Kursen ger en fördjupning inom detta specialområde av mervärdesskatten.

Förkunskaper:

Kunskaper motsvarande vår grundkurs i moms - Mervärdesskatt – en introduktionskurs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kontrollfrågor, exempel och obligatoriska arbetsuppgifter finns till kursen.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom mervärdesskatt moms fastighet.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera