Alltid billigare med årsabonnemang

Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

I den här kursen går vi igen reglerna för att upprätta årsredovisning enligt både K2 och K3. Vi diskuterar även praktiska tillämpningsfrågor vid valet mellan dessa båda regelverk.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag.

Kursinnehåll:

Olika företagskategorier
Vilka valmöjligheter finns?
Erfarenheter hittills av årsredovisning enligt K2 och K3
Årsredovisningens innehåll
Grundläggande redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar
Vid anskaffningstillfället
Efter anskaffningstillfället
Immateriella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager och pågående arbete
Eget kapital
Avsättningar och skulder
Skulder
Resultaträkning
Förvaltningsberättelse
Noter
Kassaflödesanalys
Koncernfrågor
Andra företagsformer än aktiebolag

Kursmål:

Kursen är avpassat för den som jobbar med redovisning och som ska upprätta årsredovisning.

Förkunskaper:

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte har kunskaper på den nivån så rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurserna på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder. Till videoavsnitten finns kontrollfrågor.

I kursen finns ett antal arbetsuppgifter som ger en tillämpning och praktisk kommentar till speciella områden.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom årsredovisning - fördjupning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera