Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

I den här kursen går vi igen reglerna för att upprätta årsredovisning enligt både K2 och K3. Vi diskuterar även praktiska tillämpningsfrågor vid valet mellan dessa båda regelverk.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Ur kursinnehållet:

 • Olika företagskategorier
 • Vilka valmöjligheter finns?
 • Erfarenheter hittills av årsredovisning enligt K2 och K3
 • Årsredovisningens innehåll
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Anläggningstillgångar
 • Vid anskaffningstillfället
 • Efter anskaffningstillfället
 • Immateriella tillgångar
 • Finansiella tillgångar
 • Varulager och pågående arbete
 • Eget kapital
 • Avsättningar och skulder
 • Skulder
 • Resultaträkning
 • Förvaltningsberättelse
 • Noter
 • Kassaflödesanalys
 • Koncernfrågor
 • Andra företagsformer än aktiebolag

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag.

Kursmål

Kursen är avpassat för den som jobbar med redovisning och som ska upprätta årsredovisning.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte har kunskaper på den nivån så rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurserna på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 7 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera