Alltid billigare med årsabonnemang

Straffansvar för redovisningskonsulter och revisorer

I den här kursen tar vi upp de speciella förhållande som kan leda till att en redovisningskonsult eller revisor kan straffas. Det är två ytkesgrupper vars verksamhet innehåller flera områden som innehåller fällor som kan leda till att fel begås.

Kursen pekar på några av de vanligaste områden och redogör för rättsläger. Vi visar också handfast hur du bör agera för egen del och som personalledare.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer och ekonomipersonal.

Kursinnehåll:

 Straffansvarets omfattning
 Redovisningskonsultens roll och ansvar
 Revisorns roll och ansvar
 Bokföringsbrott
 Redovisningskonsultens straffrättsliga ansvar
 Revisorns straffrättsliga ansvar
 Svindleri
 Skattebrott
 Försvårande av skattekontroll
 Osant intygande
 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
 ** Hur man minimerar sina risker **
 Vem kan träffas av ansvar?
 Vad kan man göra för att minska riskerna?
 Revisorns speciella förhållanden
 Personalledarens anvar

Kursmål:

Kursdeltagaren ska få insikt om vikten att arbeta förebyggande inom området, ta sitt ansvar som redovisningskonsult eller revisor och på det sättet minimera risken för fleaktig hantering i sina uppdrag.

Förkunskaper:

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2 timmar inom Redovisning - Beskattning - juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera