Inga kringkostnader med kurser online

Ekonomistyrning - Att styra mot lönsamhet och tillväxt

Syftet med ekonomistyrning är inte att kunna beräkna mängder av nyckeltal, utan att förstå hur just detta företag ska bli lönsamt och ekonomiskt stabilt. I denna kurs koncentrerar vi oss på hur företag ska kunna skapa lönsam, stabil och kontrollerad tillväxt. Vi sammanför flera olika aspekter på företagets ekonomi och försöker därmed skapa en helhetsbild.

I kursen ”Ekonomistyrning – Att styra mot lönsamhet och tillväxt” försöker vi se praktiskt på ekonomistrningen och visar hur man kan resonera kring företagets drift och ekonomi. I materialet finns exempel och arbetsuppgifter. Om du driver ditt eget företag eller är redovisningskonsult kommer du att känna igen dig. Prova direkt på ditt eget företag eller om du jobbar med redovisning som konsult på ett kundföretag.

Vi tar även upp problemen med att analysera företag som drivs som handelsbolag och enskild firma, något som ställer ytterligare krav på analys och bearbetning.

Målgrupp:

Egna företagare, bankanställda och redovisningskonsulter har omedelbar nytta av innehållet. Du behöver ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning för att ha mest nytta av innehållet..

Kursinnehåll:

 Vad är ekonomistyrning?
 Omsättning och lönsamhet
 Utan redovisning - ingen ekonomistyrning
 Tillväxt
 Värdekedjan
 Förädlingsvärdet
 Bättre lönsamhet
 Pris och volymförändringar - exempel
 Likviditet och Soliditet
 Håll ordning på tillgångarna
 Investeringar
 Kassaflödesanalysen
 Enskild firma och handelsbolag
 I kursmaterialet ingår ett antal arbetsuppgifter

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen ha fått bättre förståelse för hur man praktiskt arbetar med fretagets ekonomi för att styra mot lönsam tillväxt.

Förkunskaper:

Den som har kunskaper i företagsekonomi och redovisning kan snabbt tillgodogöra sig kursen och hitta många exempel som enkelt kan tillämpas.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition. Övningar, exempel, kontrollfrågor och arbetsuppgifter finns till de flesta av kursens avsnitt. Kursen omfattar totalt 6 timmar fördelade på 4 timmar företagsekonomi och 2 timmar redovisning.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgfterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom Företagsekonomi.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera