Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Fördjupning i redovisningsfrågor kring fortsatt drift och kontrollbalansräkning

I denna kurs behandlar vi två komplicerade områden inom redovisning och bolagsrätt som är kopplade till varandra. Kursen handlar om redovisningsregler vid frågor om fortsatt drift. Alltså hur agerar man om det finns tvivel om bolagets fortsatta existens? Här skiljer sig K2 och K3 åt på väsentliga punkter. Intimt kopplat till detta är reglerna för kontrollbalansräkning. Detta är inte bara en fråga om personligt ansvar för bolagets styrelse, även om detta är en viktig fråga, utan lika mycket en fråga om hur man kan lösa den uppkomna situationen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Du bör ha viss erfarenhet av bokslut och avskrivningsfrågor för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursmål

Målet med kursen är att företagets ledning och kvalificerade ekonomirådgivare ska kunna hantera reglerna kring fortsatt drift och kontrollbalansräkning på ett säkert och korrekt sätt. Det finns ett antal val som kan göras i detta sammanhag för den som har kunskap.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurser på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och besvarar kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen. Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion till ämnet obestånd och kapitalbrist
 • Vad innebär reglerna om fortsatt drift
 • Kapitalbrist och årsredovisning
 • Styrelsens ansvar och agerande
 • Fortlevnadsprincipen
 • Upplysningskrav i årsredovisningen
 • Upprätta kontrollbalansräkning (KBR)
 • Justeringar möjliga i KBR
 • Vilket redovisningsregelverk ska användas
 • Värdering av tillgångar i KBR
 • Obeskattade reserver i KBR
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Hur hanteras uppskjuten skattefordran
 • Tvistiga skulder
 • Tvistiga fordringar
 • Övriga praktiska frågor i samband med KBR
 • Exempel
 • Kontrollfrågor
ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera