Inga kringkostnader med kurser online

Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Fördjupning i redovisningsfrågor kring fortsatt drift och kontrollbalansräkning

I denna kurs behandlar vi två komplicerade områden inom redovisning och bolagsrätt som är kopplade till varandra. Kursen handlar om redovisningsregler vid frågor om fortsatt drift. Alltså hur agerar man om det finns tvivel om bolagets fortsatta existens? Här skiljer sig K2 och K3 åt på väsentliga punkter. Intimt kopplat till detta är reglerna för kontrollbalansräkning. Detta är inte bara en fråga om personligt ansvar för bolagets styrelse, även om detta är en viktig fråga, utan lika mycket en fråga om hur man kan lösa den uppkomna situationen.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Du bör ha viss erfarenhet av bokslut och avskrivningsfrågor för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursinnehåll:

 Introduktion till ämnet obestånd och kapitalbrist
 Vad innebär reglerna om fortsatt drift
 Kapitalbrist och årsredovisning
 Styrelsens ansvar och agerande
 Fortlevnadsprincipen
 Upplysningskrav i årsredovisningen
 Upprätta kontrollbalansräkning (KBR)
 Justeringar möjliga i KBR
 Vilket redovisningsregelverk ska användas
 Värdering av tillgångar i KBR
 Obeskattade reserver i KBR
 Kapitaltäckningsgarantier
 Hur hanteras uppskjuten skattefordran
 Tvistiga skulder
 Tvistiga fordringar
 Övriga praktiska frågor i samband med KBR
 Exempel
 Kontrollfrågor

Kursmål:

Målet med kursen är att företagets ledning och kvalificerade ekonomirådgivare ska kunna hantera reglerna kring fortsatt drift och kontrollbalansräkning på ett säkert och korrekt sätt. Det finns ett antal val som kan göras i detta sammanhag för den som har kunskap.

Förkunskaper:

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurser på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder. Till videoavsnitten finns kontrollfrågor.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och besvarar kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom redovisning - avancerad.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera