Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Fördjupning i redovisningsfrågor kring fortsatt drift och kontrollbalansräkning

I denna kurs behandlar vi två komplicerade områden inom redovisning och bolagsrätt som är kopplade till varandra. Kursen handlar om redovisningsregler vid frågor om fortsatt drift. Alltså hur agerar man om det finns tvivel om bolagets fortsatta existens? Här skiljer sig K2 och K3 åt på väsentliga punkter. Intimt kopplat till detta är reglerna för kontrollbalansräkning. Detta är inte bara en fråga om personligt ansvar för bolagets styrelse, även om detta är en viktig fråga, utan lika mycket en fråga om hur man kan lösa den uppkomna situationen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion till ämnet obestånd och kapitalbrist
 • Vad innebär reglerna om fortsatt drift
 • Kapitalbrist och årsredovisning
 • Styrelsens ansvar och agerande
 • Fortlevnadsprincipen
 • Upplysningskrav i årsredovisningen
 • Upprätta kontrollbalansräkning (KBR)
 • Justeringar möjliga i KBR
 • Vilket redovisningsregelverk ska användas
 • Värdering av tillgångar i KBR
 • Obeskattade reserver i KBR
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Hur hanteras uppskjuten skattefordran
 • Tvistiga skulder
 • Tvistiga fordringar
 • Övriga praktiska frågor i samband med KBR
 • Exempel
 • Kontrollfrågor

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion till ämnet obestånd och kapitalbrist
 • Vad innebär reglerna om fortsatt drift
 • Kapitalbrist och årsredovisning
 • Styrelsens ansvar och agerande
 • Fortlevnadsprincipen
 • Upplysningskrav i årsredovisningen
 • Upprätta kontrollbalansräkning (KBR)
 • Justeringar möjliga i KBR
 • Vilket redovisningsregelverk ska användas
 • Värdering av tillgångar i KBR
 • Obeskattade reserver i KBR
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Hur hanteras uppskjuten skattefordran
 • Tvistiga skulder
 • Tvistiga fordringar
 • Övriga praktiska frågor i samband med KBR
 • Exempel
 • Kontrollfrågor

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Du bör ha viss erfarenhet av bokslut och avskrivningsfrågor för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursmål

Målet med kursen är att företagets ledning och kvalificerade ekonomirådgivare ska kunna hantera reglerna kring fortsatt drift och kontrollbalansräkning på ett säkert och korrekt sätt. Det finns ett antal val som kan göras i detta sammanhag för den som har kunskap.

Förkunskaper

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurser på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och besvarar kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.