Arbetsrättsliga regler vid avslutande av anställning - Arbetsrätt D

Arbetsrättsliga regler vid avslutande av anställning - Arbetsrätt D

Det förekommer ibland att arbetsgivaren måste avskeda en arbetstagare. Det finns ett antal tänkbara orsaker. Misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren kan utgöra grund för avskedande. Oftast är det upprepade förseelser trots att arbetsgivaren påtalat misskötseln. I den här kursen behandlar vi reglerna kring hur en anställning kan avslutas.

Reglerna är bitvis komplicerade och besluten blir olika beroende på vilken anställningsform den anställde har. När och hur kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare? Här finns det en hel del att hålla reda på. Vad man ska och inte ska göra. Vi reder ut begreppen. Till kursen finns en rad praktiska åtgärdsscheman.

I kursen går vi igenom arbetsrätten utifrån lagtexten varvat med fördjupningsavsnitt där vi analyserar domar från Arbetsdomstolen. Genom att analysera praxis får vi en tydlig bild av rättsläget och hur en anställning kan avslutas.

Det finns också ett flertal arbetsuppgifter med fylliga kommentarer till lösningarna, vilket är en viktig del i pedagogiken.

Detta är den fjärde kursen i en serie om sex kurser i arbetsrätt. Att göra kurserna i "nummerordning" ger en logisk genomgånga av den arbetsrättsliga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer garanterat att konfronteras med dessa frågor i kontakten med sina kundföretag. Egna företagare, företagsledare och styrelsemedlemmar är andra som kommer att ha stor nytta av detta. Att bryta mot arbetslagstiftningen resulterar ofta i svåra och dyra konflikter.

Kursmål

Kursen ger en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor. I vårt faktamaterial "Personalhandboken" finns också en uppsättning åtgärdsscheman som fungerar som checklistor och stöd när man ska fatta beslut om att avsluta en anställning.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Ett tips är att först gå kursen "Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A".

Vår kurs Personal och löner kan också vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen. Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Ur kursinnehållet:

 • Allmänt om anställningens upphörande
 • Saklig grund
 • Tvåmånadersregeln
 • Kravet på saklig grund
 • Exempel på uppsägning av personliga skäl 1
 • Brottsliga handlingar 1
 • Narkotikmissbruk, sjukdom och samarbetssvårigheter
 • Dåliga prestationer
 • Uppsägningsbesked
 • Anställningens upphörande, förlängd uppsägningstid mm
 • Provocerad uppsägning
 • Skadestånd
 • Maximerat skadestånd
 • Avskedande och hävning
 • Underrättelse och varsel
 • Allmän visstidsanställning
 • Vikariat
 • Säsongsanställning
 • Provanställning
 • En rad rättsfall analyseras vad avser praxis inom ovanstående områden
ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera