Alltid billigare med årsabonnemang

Arbetsrättsliga regler vid avslutande av anställning - Arbetsrätt D

Det förekommer ibland att arbetsgivaren måste avskeda en arbetstagare. Det finns ett antal tänkbara orsaker. Misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren kan utgöra grund för avskedande. Oftast är det upprepade förseelser trots att arbetsgivaren påtalat misskötseln. I den här kursen behandlar vi reglerna kring hur en anställning kan avslutas.

Reglerna är bitvis komplicerade och besluten blir olika beroende på vilken anställningsform den anställde har. När och hur kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare? Här finns det en hel del att hålla reda på. Vad man ska och inte ska göra. Vi reder ut begreppen. Till kursen finns en rad praktiska åtgärdsscheman.

I kursen går vi igenom arbetsrätten utifrån lagtexten varvat med fördjupningsavsnitt där vi analyserar domar från Arbetsdomstolen. Genom att analysera praxis får vi en tydlig bild av rättsläget och hur en anställning kan avslutas.

Det finns också ett flertal arbetsuppgifter med fylliga kommentarer till lösningarna, vilket är en viktig del i pedagogiken.

Detta är den fjärde kursen i en serie om sex kurser i arbetsrätt. Att göra kurserna i "nummerordning" ger en logisk genomgånga av den arbetsrättsliga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer garanterat att konfronteras med dessa frågor i kontakten med sina kundföretag. Egna företagare, företagsledare och styrelsemedlemmar är andra som kommer att ha stor nytta av detta. Att bryta mot arbetslagstiftningen resulterar ofta i svåra och dyra konflikter.

Kursinnehåll:

 Allmänt om anställningens upphörande
 Saklig grund
 Tvåmånadersregeln
 Kravet på saklig grund
 Exempel på uppsägning av personliga skäl 1
 Brottsliga handlingar 1
 Narkotikmissbruk, sjukdom och samarbetssvårigheter
 Dåliga prestationer
 Uppsägningsbesked
 Anställningens upphörande, förlängd uppsägningstid mm
 Provocerad uppsägning
 Skadestånd
 Maximerat skadestånd
 Avskedande och hävning
 Underrättelse och varsel
 Allmän visstidsanställning
 Vikariat
 Säsongsanställning
 Provanställning
 En rad rättsfall analyseras vad avser praxis inom ovanstående områden

Kursmål:

Kursen ger en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor. I vårt faktamaterial "Personalhandboken" finns också en uppsättning åtgärdsscheman som fungerar som checklistor och stöd när man ska fatta beslut om att avsluta en anställning.

Förkunskaper:

Du bör ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Ett tips är att först gå kursen "Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A".

Vår kurs Personal och löner kan också vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kompletterande dokumentation och exempel finns till kursens avsnitt. Det finns interaktiva arbetsuppgifter som du gör kopplade till vissa kursavsnitt. Andra uppgifter är mera av diskussionstyp som man med fördel kan resonera kring med en kollega. Till arbetsuppgifterna finns förslag till lösningar och våra kommentarer som också är en fördjupning av flera frågor.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera