Att studera online är effektivt

Beskattning av inkomst av tjänst och kapital

Den som jobbar med ekonomi på ett företags ekonomiavdelning eller som sköter bokföring åt andra märker snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattesystemet. Om den som dagligen arbetar med bokföringen har bra rutiner för detta så blir rapporter, bokslut och inkomstdeklarationer både enklare, snabbare och korrektare.

I denna kurs, Beskattning av Inkomst av tjänst och kapital, gör vi en genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. I kursen behandlar vi personbeskattningens inkomst av tjänst och inkomst av kapital.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter i början av sin karriär har omedelbar nytta av innehållet.

Kursinnehåll:

 Inkomst av tjänst och kapital
 Skattesystemets uppbyggnad
 Grundläggande begrepp
 Inkomstslagen styr beskattningen
 Inkomst av tjänst - inkomster
 Inkomst av tjänst - avdrag
 Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 Inkomst av kapital
 Skatteberäkning och tidpunkt för beskattning
 Avyttring av aktier
 Uthyrning av privatbostad
 Avyttring av privatbostad
 Beskattningen i inkomstslaget kapital
 Skattereduktioner

Kursmål:

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur det svenska skattesystemet är uppbyggt och hur beskattningen av fysiska personer sker.

Förkunskaper:

Inga tidigare kunskaper inom skatteområdet krävs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom Skatt - grundläggande.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera