Beskattning av inkomst av tjänst och kapital

Beskattning av inkomst av tjänst och kapital

Den som jobbar med ekonomi på ett företags ekonomiavdelning eller som sköter bokföring åt andra märker snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattesystemet. Om den som dagligen arbetar med bokföringen har bra rutiner för detta så blir rapporter, bokslut och inkomstdeklarationer både enklare, snabbare och korrektare.

I denna kurs, Beskattning av Inkomst av tjänst och kapital, gör vi en genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. I kursen behandlar vi personbeskattningens inkomst av tjänst och inkomst av kapital.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Inkomst av tjänst och kapital
 • Skattesystemets uppbyggnad
 • Grundläggande begrepp
 • Inkomstslagen styr beskattningen
 • Inkomst av tjänst - inkomster
 • Inkomst av tjänst - avdrag
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Inkomst av kapital
 • Skatteberäkning och tidpunkt för beskattning
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Avyttring av aktier
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Uthyrning av privatbostad
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Avyttring av privatbostad
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Beskattningen i inkomstslaget kapital
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Skattereduktioner

Ur kursinnehållet:

 • Inkomst av tjänst och kapital
 • Skattesystemets uppbyggnad
 • Grundläggande begrepp
 • Inkomstslagen styr beskattningen
 • Inkomst av tjänst - inkomster
 • Inkomst av tjänst - avdrag
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Inkomst av kapital
 • Skatteberäkning och tidpunkt för beskattning
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Avyttring av aktier
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Uthyrning av privatbostad
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Avyttring av privatbostad
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Beskattningen i inkomstslaget kapital
 • Skatteberäkning i inkomstslaget tjänst
 • Skattereduktioner

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur skattesystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter i början av sin karriär har omedelbar nytta av innehållet.

Kursmål

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur det svenska skattesystemet är uppbyggt och hur beskattningen av fysiska personer sker.

Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper inom skatteområdet krävs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.