Skatteplanering inför årsskiftet 2023-2024 - privatperson och näringsidkare

Skatteplanering inför årsskiftet 2023-2024 - privatperson och näringsidkare

Kursen Skatteplanering inför årsskiftet 2023-2024 - fysisk person och näringsidkare, riktar sig till dig som har inkomster eller äger tillgångar som du kan påverka. Det gäller i synnerhet egna företagare, ägare i fåmansbolag och personer sm har varierande löner. Jobbar du på redovisningsbyrå så gäller detta säkert merparten av dina kunder och du bör rimligtvis vägleda dina kunder i dessa viktiga frågor. Skatteplanering är lika aktuellt oavsett om man räknar med vinst eller förlust för året.

Det finns många verktyg för skatteplanering i näringsverksamheten

I kursen går vi igenom hur man kan planera för att dra nytta av skattereglerna både för privatpersoner och för inkomst av näringsverksamhet. Lägg märke till att det kan ha stor betydelse om en skatteplaneringsåtgärd görs före eller efter ett årsskifte.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är skatteplanering?
 • Utdelning från fåmansföretag
 • Löneuttagets storlek kritiskt om man vill ökar gränsbeloppet för utdelning
 • Metoder för beräkning av utdelning
  • Räkneexempel
 • När är lön bättre än utdelning?
 • När är utdelning bättre än lön?
 • Om du har aktier
  • med förlust
  • med vinst
 • Rot- och Ruttjänster
 • Planeringsmöjligheter i enskild näringsverksamhet
 • Aktiv eller passiv verksamhet
 • En jämförelse aktiv – passiv vid uppnådd pensionsålder
 • Pensionsåldern påverkar beskattningen
 • Avsluta en näringsverksamhet?
 • Ombilda till AB?
 • Skatteplaneringsmöjligheter i enskild firma och för ägare i handelsbolag
 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Skattereduktioin för investeringar
 • Dela inkomster i familjen

Ur kursinnehållet:

 • Vad är skatteplanering?
 • Utdelning från fåmansföretag
 • Löneuttagets storlek kritiskt om man vill ökar gränsbeloppet för utdelning
 • Metoder för beräkning av utdelning
  • Räkneexempel
 • När är lön bättre än utdelning?
 • När är utdelning bättre än lön?
 • Om du har aktier
  • med förlust
  • med vinst
 • Rot- och Ruttjänster
 • Planeringsmöjligheter i enskild näringsverksamhet
 • Aktiv eller passiv verksamhet
 • En jämförelse aktiv – passiv vid uppnådd pensionsålder
 • Pensionsåldern påverkar beskattningen
 • Avsluta en näringsverksamhet?
 • Ombilda till AB?
 • Skatteplaneringsmöjligheter i enskild firma och för ägare i handelsbolag
 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Skattereduktioin för investeringar
 • Dela inkomster i familjen

Målgrupp

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter och aktiva företagare.

Kursmål

Kursdeltagaren ska få förståelse för de lagliga möjligheter som finns för att skatteplanera och hur man genom skatteplanering kan optimera beskattningen över tid.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och viss erfarenhet av inkomstdeklaration.

Kursintyg

Den som gjort kursens videoavsnitt och arbetsuppgifter får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.