Etikregler - Redovisningskonsulter Far och Reko

Etikregler - Redovisningskonsulter Far och Reko

I denna kurs koncentrerar vi oss på etikregler för redovisningskonsulter anslutna till FAR.

FARs etiska regler – IESBA. Vi tittar på innehåll och uppbyggnad samt generella regler för medarbetare vid byråer anslutna till FAR. Medlemmar i branschorganisationen ska följa förbundets etiska regler i sin yrkesutövning.

Vi diskuterar även området penningtvätt och oberoendereglernas påverkan vid kombiuppdrag.


Ett internationellt yrkesetiskt regelverk för branschen har tagits fram av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

Kursen hålls av Martin Johansson som har mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring i redovisnings- och revisionsbranschen.

Vi har även kurser inom etik riktade till revisorer. Sök kurs...

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Etikregler Redovisningskonsulter Far och Reko
 • Grundläggande etiska principer
 • Uppbyggnad av etikregler
 • Vad är IESBA
 • Grundläggande etiska principer
 • Integritet
 • Objektivitet
 • Professionell kompetens och omdöme
 • Tystnadsplikt
 • Professionellt uppträdande
 • Efterlevnad av etikkoden

 • Tillämpning av det principbaserade regelverket
  • Hantera intressekonflikter
  • Utvärdering av kunder och uppdrag
  • Riskprofil - penningtvätt
  • Kundkännedom - penningtvätt
  • Antagande och omprövning av uppdrag
 • Ekonomiska hot
 • Arvoden
 • Hantera överträdelser av lagar m.m.
 • Kombinerade revisions- och redovisningsuppdrag
 • Jäv
 • Vad är tillåtet i kombiuppdrag

Ur kursinnehållet:

 • Etikregler Redovisningskonsulter Far och Reko
 • Grundläggande etiska principer
 • Uppbyggnad av etikregler
 • Vad är IESBA
 • Grundläggande etiska principer
 • Integritet
 • Objektivitet
 • Professionell kompetens och omdöme
 • Tystnadsplikt
 • Professionellt uppträdande
 • Efterlevnad av etikkoden

 • Tillämpning av det principbaserade regelverket
  • Hantera intressekonflikter
  • Utvärdering av kunder och uppdrag
  • Riskprofil - penningtvätt
  • Kundkännedom - penningtvätt
  • Antagande och omprövning av uppdrag
 • Ekonomiska hot
 • Arvoden
 • Hantera överträdelser av lagar m.m.
 • Kombinerade revisions- och redovisningsuppdrag
 • Jäv
 • Vad är tillåtet i kombiuppdrag

Målgrupp

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter men också dig som arbetar på revisions- och redovisningsbyrå. Har du någon form av ledningsansvar kommer du att ha stor nytta av den.

Kursmål

Kursens mål är att ge en praktisk genomgång av etikreglerna och de regelverk som ska vägleda redovisningskonsulter i dennes arbete och relation till uppdragsgivare.

Förkunskaper

Du arbetar idag som redovisningskonsult eller med redovisningsuppgifter på en revisions- eller redovisningsbyrå.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.