IESBA Etikregler för revisorer

Prova våra kurser gratis i en vecka   

IESBA Etikregler för revisorer

I denna kurs koncentrerar vi oss på etikregler för revisorer.

God yrkessed (revisorssed) kommer till uttryck i lagar, yrkesetiska regelverk och praxis. Den utvecklas i takt med samhällets utveckling och krav på revisorerna.


Ett internationellt yrkesetiskt regelverk för branschen har tagits fram av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

Vi går igenom IESBA Etikreglers innehåll och uppbyggnad speciellt med fokus på revisorns arbete, roll och uppdrag. Vi granskar både generella regler för medarbetare vid byråer och särskilda regler vid revision.

Kursen beskriver regler som gäller för onoterade företag.

Kursen hålls av Martin Johansson som har mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring i revisionsbranschen.

Vi har även kurser inom etik riktade till redovisningskonsulter. Sök kurs...

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan kostnad i årsabonnemanget.

Ur kursinnehållet:

 • IESBA:s Etikregler för revisorer
  • Vad är IESBA
  • FAR etiska regler
  • Olika synsätt på reglering
 • Jäv och oberoende
  • Vad regleras var?
  • Jäv
  • Oberoende / opartiskhet
  • Uppbyggnad av etikregler
 • Lagstiftningen
 • Grundläggande etiska principer
  • Integritet
  • Objektivitet
  • Tystnadsplikt
  • Professionellt uppträdande
 • Hur hanteras ett etiskt dilemma?
  • Exempel och förslag
 • Intressekonflikter
  • Särskilt om revisionsuppdrag
  • Utvärdering av kunder och uppdrag
 • Riskprofil - penningtvätt
 • Kundkännedom - penningtvätt
 • Ekonomiska hot
 • Att utföra andra tjänster åt en revisionskund
 • Hur hantera överträdelser av lagar mm
 • Kombinerade uppdrag
 • Kursens olika avsnitt har arbets- eller diskussionsuppgifter som fördjupar och exemplifierar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till revisorer men också dig som arbetar på revisions- och redovisningsbyrå. Har du någon form av ledningsansvar kommer du att ha stor nytta av den.

Kursmål

Kursens mål är att ge en praktisk genomgång av etikreglerna och de regelverk som ska vägleda revisorn i dennes arbete och relation till uppdragsgivare.

Förkunskaper

Du arbetar idag som revisor eller med revisionsnära uppgifter på en revisions- eller redovisningsbyrå.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera