Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer

Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer

Den här kursen handlar om hur vi kan förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Kursen är mycket praktiskt upplagd och ger bra vägledning i vardagen - både för den som ansvarar för företaget och den enskilde medarbetaren.

Kursen är uppdelad i två delar som stöder varandra. Hur ska du organisera företaget för att förhindra att det bidrar till penningtvätt? Hur utbildar du dina medarbetare så att de snabbt ser signalerna och vet hur de ska agera? Den här kursen ger svar på båda frågorna.

Är du osäker på om detta kan vara ett ämne för dig?

Läs mera på vår blogg, Sanktionsavgifter på miljoner till redovisningsbyråer vid brott mot penningtvättslagen, och avgör sedan om du påverkas av detta.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Åtgärder för verksamhetsutövare
  • Åtgärder på byrånivå
  • Åtgärder på uppdragsnivå
 • Erfarenheter och bedömningar av branschens tillämpning av reglerna
 • Branschkartläggningar
  • Revisorsinspektionens kartläggning
  • Nationell riskbedömning – revisorer
  • Riskbedömning – redovisningskonsulter
 • Regler och vägledningar
 • Åtgärder på byrånivå
 • Registrering och tillsyn
 • Allmänt om riskbedömning
  • Speciellt om olika tjänster
  • Rutiner och riktlinjer
 • Verksamhetskritiskt på medarbetarnivå
  • Riktlinjer och rutiner
  • Lämplighetsbedömning
  • Utbildning
  • Skydd för anställda
 • Byråns interna rutiner
  • Registerhållning
  • Intern kontroll
 • Åtgärder på uppdragsnivå
 • Kundkännedom - risksituationer
  • Varningssignaler och uppföljning
 • Rapportering
  • Den viktiga frågan på ledningsnivå

Ur kursinnehållet:

 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Åtgärder för verksamhetsutövare
  • Åtgärder på byrånivå
  • Åtgärder på uppdragsnivå
 • Erfarenheter och bedömningar av branschens tillämpning av reglerna
 • Branschkartläggningar
  • Revisorsinspektionens kartläggning
  • Nationell riskbedömning – revisorer
  • Riskbedömning – redovisningskonsulter
 • Regler och vägledningar
 • Åtgärder på byrånivå
 • Registrering och tillsyn
 • Allmänt om riskbedömning
  • Speciellt om olika tjänster
  • Rutiner och riktlinjer
 • Verksamhetskritiskt på medarbetarnivå
  • Riktlinjer och rutiner
  • Lämplighetsbedömning
  • Utbildning
  • Skydd för anställda
 • Byråns interna rutiner
  • Registerhållning
  • Intern kontroll
 • Åtgärder på uppdragsnivå
 • Kundkännedom - risksituationer
  • Varningssignaler och uppföljning
 • Rapportering
  • Den viktiga frågan på ledningsnivå

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag och individer som arbetar med rådgivning inom företagsekonomi och organisation. Stämmer det på dig så tillhör du en grupp som kontinuerligt måste hålla sig uppdaterad på detta område.

Kursmål

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha goda kunskaper om hur man motverkar att byrån och dess medarbetare används som redskap vid penningtvätt.
För den som är verksamhetsledare finns många praktiska råd för att rusta organisationen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper kring arbete som konsult inom redovisning revision.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.