Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Riksdagen har nu beslutat om Nya regler om anställningsskydd LAS.

Det har kallats den största reformeringen av arbetsrätten i modern tid. Så, hur blev det då?

Ändringarna i LAS har arbetats fram bland några av de tongivande organisationerna på arbetsmarknaden. De träffade en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. En ny LAS-lagstiftning skulle se dagens ljus.

Den här kursen granskar nyheterna i de nya lagarna

De flesta lagändringarna börjar gälla redan 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

I kursen koncentrerar vi oss på några av de viktigaste förändringarna jämfört med dagens regler.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • En reformerad arbetsrätt ”Nya LAS”
 • Modernisering av LAS, förtroendemannalagen och uthyrningslagen
 • Sakliga skäl i stället för saklig grund
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid uppsägning av personliga skäl
 • Undantag vid turordning
 • Tvist om ogiltigförklaring av uppsägning
 • Särskilt skydd för facklig förtroendeman
 • Allmänna skadestånd
 • Omplacering till lägre tjänstgöringsgrad – hyvling
 • Särskild visstidsanställning
 • Heltid som norm i ett anställningsavtal
 • Uthyrning av arbetstagare – ändringar i uthyrningslagen

Ur kursinnehållet:

 • En reformerad arbetsrätt ”Nya LAS”
 • Modernisering av LAS, förtroendemannalagen och uthyrningslagen
 • Sakliga skäl i stället för saklig grund
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid uppsägning av personliga skäl
 • Undantag vid turordning
 • Tvist om ogiltigförklaring av uppsägning
 • Särskilt skydd för facklig förtroendeman
 • Allmänna skadestånd
 • Omplacering till lägre tjänstgöringsgrad – hyvling
 • Särskild visstidsanställning
 • Heltid som norm i ett anställningsavtal
 • Uthyrning av arbetstagare – ändringar i uthyrningslagen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med löne- och personalhantering, såsom lönekonsulter, löneassistenter och redovisningskonsulter. Egna företagare och företagsledare är andra som kommer att ha nytta av denna kurs.

Kursmål

Kursen ska ge en lägesbild av hur lagstiftningen inom arbetsrättsområdet utvecklas just nu och arbetet med att reformera anställningsskyddslagarna.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursen får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.