Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Prova våra kurser gratis i en vecka   

Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Riksdagen har nu beslutat om Nya regler om anställningsskydd LAS.

Det har kallats den största reformeringen av arbetsrätten i modern tid. Så, hur blev det då?

Ändringarna i LAS har arbetats fram bland några av de tongivande organisationerna på arbetsmarknaden. De träffade en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. En ny LAS-lagstiftning skulle se dagens ljus.

Den här kursen granskar nyheterna i de nya lagarna

De flesta lagändringarna börjar gälla redan 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

I kursen koncentrerar vi oss på några av de viktigaste förändringarna jämfört med dagens regler.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan kostnad i årsabonnemanget.

Ur kursinnehållet:

 • En reformerad arbetsrätt ”Nya LAS”
 • Modernisering av LAS, förtroendemannalagen och uthyrningslagen
 • Sakliga skäl i stället för saklig grund
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid uppsägning av personliga skäl
 • Undantag vid turordning
 • Tvist om ogiltigförklaring av uppsägning
 • Särskilt skydd för facklig förtroendeman
 • Allmänna skadestånd
 • Omplacering till lägre tjänstgöringsgrad – hyvling
 • Särskild visstidsanställning
 • Heltid som norm i ett anställningsavtal
 • Uthyrning av arbetstagare – ändringar i uthyrningslagen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med löne- och personalhantering, såsom lönekonsulter, löneassistenter och redovisningskonsulter. Egna företagare och företagsledare är andra som kommer att ha nytta av denna kurs.

Kursmål

Kursen ska ge en lägesbild av hur lagstiftningen inom arbetsrättsområdet utvecklas just nu och arbetet med att reformera anställningsskyddslagarna.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursen får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera