Månadsbokslut och rapportering

Månadsbokslut och rapportering

Kursen vänder sig till dig som ska sammanställa rapporter månadsvis eller periodvis - rapporter som ska fungera som underlag för företagsledningens beslut.

Du behärskar de dagliga hantverket. I kursen resonerar vi kring vad man bör tänka på för att rapporteringen ska fylla en praktisk roll som styrdokument. Du får handfasta förslag på hur du kan arbeta med checklistor som du kan använda för att skapa säkerhet i arbetet.

Arbeta med interna rapporter

Det är skillnad mellan externa rapporter och interna rapporter. De interna rapporterna vänder sig till de som har resultatansvar och kan påverka företagets lönsamhet. Men vad krävs för att dessa rapporter ska bli effektiva?

Rapportering i olika företagsformer

När rapportering sker för enskild firma eller för handelsbolag finns det risk att rapporterna feltolkas. Vi ägnar ett avsnitt till att se hur löpande rapportering i dessa företag kan göras mera upplysande och relevant.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande om ekonomirapportering
 • Kvalitetsnormer för konsulter Reko / Rex
 • Standardiserade rapporter
 • Grundläggande redovisningsprinciper
 • Principer som styr extern rapportering
 • Valet mellan extern- och intern rapportering
 • Månadsbokslutet – Periodbokslutet
 • Arbetsgång för månadsbokslut
 • Gör en checklista för varje företag
 • Jämförelsetal
 • Så skapar du meningsfulla jämförelsetal
 • Interna rapporter på ansvarig-nivå
 • Budgetering - Affärsidé i siffror
 • Exempel på upplägg och frågor i budgetarbetet
 • Nollbasbudget - Ett sätt att testa den egna verksamheten
 • Använda budgeten som jämförelse och i prognoser
 • Resultatrapportering i enskild firma och handelsbolag
 • Finansiella rapporter berättar inte allt

Målgrupp

Personer som arbetar med den löpande redovisningen men också ska sammanställa olika periodrapporter till företagsledningen.
Egna företagare som vill förstå hur ekonomirapporterna kan vara till hjälp vid ledningen av företaget.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna upprätta månads-/periodbokslut och ekonomirapporter som är kvalitetssäkrade och som kan användas som beslutsunderlag.

Förkunskaper

Goda kunskaper i löpande redovisning och grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

Kursintyg

Den som genomfört kursen och gjort tillämpningsuppgifterna får ett kursintyg

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera