Bokslut - i teori och praktik

Bokslut - i teori och praktik

I den här kursen lär vi oss att göra bokslut. Kursen består av två delar.

Den teoretiska delen

I del 1 går vi igenom reglerna för värdering av tillgångar och skulder. Vi ser på vad som är avdragsgilla kostnader och vilka intäkter som ska redovisas.

Den praktiska delen

Här gör vi ett bokslut tillsammans. Du kan följa hur bokslutsarbetet fortskrider post för post. Från de första analyserna av tillgångars värde till slutliga skatteplaneringen och skatteberäkningen.

Vi utgår från ett material bestående av balans- och resultaträkning, så som du skulle få det efter ett års löpande redovisning.

Det bokslut som vi arbetar fram kan sedan ligga till grund för att upprätta en årsredovisning.

I kursen diskuterar vi även rutiner i samband med planering och organisation av bokslutsarbetet. Vi utgår från ett arbetsschema, en checklista, i arbetet med det praktiska bokslutet. Ett praktiskt hjälpmedel som du sedan kan använda i det fortsatta arbetet med att upprätta bokslut.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande redovisningsprinciper
  • K-normeringarna – Bokslut och årsredovisning
  • Företagsekonomins begreppsvärld
 • Bokslutet – grund för beslutsfattande
  • Sambandet mellan bokslutets rapporter
 • Planering av bokslutsarbetet
 • Värderingsregler i årsbokslutet
  • Lagregler – redovisning och beskattning
  • Värdering av en anläggningstillgång
  • Avskrivning av anläggningstillgång
  • Nedskrivning och uppskrivning
  • Räkenskapsenlig avskrivning
 • Värdering av omsättningstillgångar
  • Varulager
  • Lager av egentillverkade varor
  • Pågående arbete för annans räkning
  • Kortfristig fordran - Kundfordringar
 • Skulder och eget kapital
  • Lagar, regler och definitioner
  • Skulder
  • Avsättningar
 • Periodiseringar
  • Kostnadsföra eller balansera?
  • Löner och personal i bokslutet
  • Semesterår
 • Skatteplanering i bokslutet
  • Avskrivning över plan
  • Periodiseringsfond
 • Skatteberäkning
 • Eget kapital i olika företagsformer
 • Praktisk genomgång och upprättande av ett bokslut

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företagets redovisning och ekonomi och som ska upprätta månads- och årsbokslut samt rapportera till företagets intressenter.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett bokslut i ett mindre aktiebolag upprättas. Deltagaren får också förståelse för hur den löpande redovisningen kan förbättras för att löpande rapportering och månadsbokslut ska bli korrekt.

Förkunskaper

Erfarenhet av löpande redovisning och grundläggande kunskaper om de regelverk som styr redovisningen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg. Ämnesområdet är externredovisning.

Du behöver avsätta cirka 7 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera