Moms och fastighet

Moms och fastighet

Momsen är ett komplicerat område inom skatterätten och återspeglar vårt moderna internationella näringsliv. Här kan du lära dig hur du ska hantera momsen och hur och var du ska söka svaren på dina momsfrågor.

I den här kursen koncentrerar vi oss på de speciella momsregler som gäller vid upplåtelse av fastighet. Här finns en rad undantag från de generella momsreglerna men också undantag från undantaget. Vi reder ut begreppen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Moms och fastighetsupplåtelse
 • Reglerna som styr uttag av moms och avdragsrätt
 • Undantagen för uthyrning av fastighet mm
 • Huvudregeln för hyra av fastighet
 • Fastighetsdefinitionen
 • Gränsdragningen mellan skattefrihet och skatteplikt avseende fastighet
 • Undantag från undantaget
 • Hotellrörelse och liknande verksamheter
 • Momspliktig upplåtelse
 • Frivillig skattskyldighet vid lokalhyra
 • Stadigvarande bostad
 • Stadigvarande användning
 • Uthyrning till stat och kommun
 • Uthyrning i andra och tredje hand
 • Uppförandeskeden
 • Skattskyldighetens inträdande
 • Skattskyldighetens upphörande
 • Avdragsrätt vid frivillig skattskyldighet
 • Jämkningsreglerna
 • Särskild tillämpning på grund av covid-19

Ur kursinnehållet:

 • Moms och fastighetsupplåtelse
 • Reglerna som styr uttag av moms och avdragsrätt
 • Undantagen för uthyrning av fastighet mm
 • Huvudregeln för hyra av fastighet
 • Fastighetsdefinitionen
 • Gränsdragningen mellan skattefrihet och skatteplikt avseende fastighet
 • Undantag från undantaget
 • Hotellrörelse och liknande verksamheter
 • Momspliktig upplåtelse
 • Frivillig skattskyldighet vid lokalhyra
 • Stadigvarande bostad
 • Stadigvarande användning
 • Uthyrning till stat och kommun
 • Uthyrning i andra och tredje hand
 • Uppförandeskeden
 • Skattskyldighetens inträdande
 • Skattskyldighetens upphörande
 • Avdragsrätt vid frivillig skattskyldighet
 • Jämkningsreglerna
 • Särskild tillämpning på grund av covid-19

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig hur momssystemet är uppbyggt. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter - alla kommer dagligen i kontakt med momsen. Redovisningskonsulter och fastighetsägare torde vara de som grupper som har mest nytta av att behärska regelverket, men även den som hyr ut i andra hand kan påverkas.

Kursmål

Kursen ger en fördjupning inom detta specialområde av mervärdesskatten.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande vår grundkurs i moms - Mervärdesskatt – en introduktionskurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.