Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Aktuell information med anledning av covid-19

Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag

Skatteverkets sammanställning och rättsliga vägledning beträffande hantering av bidrag och gåvor. Här finns också vägledning kring bidragen i samband med coronapandemin.

Källa: Skatteverket

Stöd vid korttidsarbete söks hos Skatteverket

Skatteverket hanterar stödet vid korttidsarbete från 1 april, stödet söks via en e-tjänst på skatteverket.se. Samma datum slopas karenstiden vilket innebär att arbetsgivare som har tagit emot korttidsstöd under mars 2020 till september 2021 åter kan söka.

Med anledning av införandet av nya pandemirestriktioner under december 2021 kan företag söka stöd retroaktivt från 1 april 2022 för stödmånader som inleds i december 2021 till mars 2022.

Stödet söks via en e-tjänst på skatteverket.se, ansökan görs i två steg. Först ansöker arbetsgivaren om godkännande, när ansökan har beviljats går det att ansöka om stöd.

Källa: Skatteverket

Nu öppnar ansökan om förlängt evenemangsstöd

Ansökan öppnar 8 mars 2022.

Stödet kan sökas av arrangörer och underleverantörer som tvingas ställa in eller väsentligt begränsa sina evenemang på grund av pandemi-restriktioner.

För evenemang som skulle ha ägt rum under perioden 1 juni – 31 december 2021 uppgår stödet till 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor.

För evenemang under perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgår stödet på motsvarande sätt till 90 procent. Maxbeloppet är 22,5 miljoner kronor.

Ansökan gör du från Mina sidor hos Skatteverket.

Källa Skatteverket (Läs mer om evenemangsstödet här.)

Ansökan för omställningsstöd för februari 2022 har öppnat

Nu kan företag söka omställningsstöd för februari 2022. Ansökan är öppen fram till och med 13 april 2022.

Det krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd. Den minskade nettoomsättningen måste också så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Källa: Skatteverket

Dags att ansöka om ordinarie omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti 2020-september 2021 och december 2021-januari 2022, jämfört med motsvarande månader under 2019.

Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

Aktuella datum för ansökan – se via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för perioderna december 2021 och januari 2022 kan sökas från och med den 9 februari till och med den 30 april 2022. Omsättningsstöd för perioden februari 2022 kan sökas från och med den 1 mars till och med den 30 april 2022.

Källa: Boverket

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19

Dagsaktuella rekommendationer för olika verksamheter och grupper samt statistik.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera