Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Covid_19-stöd som påverkar årsredovisningen för 2020

Det är nu möjligt med fortsatt stöd vid korttidspermittering under perioden 1 december 2020 - 30 juni 2021. De nya reglerna trädde i kraft den 15 februari 2021, och ska tillämpas från 1 december 2020. Riksdagsbeslut den 4 februari 2021.
Ansökan kan öppna fem till åtta veckor efter att lagen är på plats enligt Tillväxtverket. Ansökan kan då avse tiden från 1 december 2020.

Vi har också fått en förlängning av omställningsstödet. Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för perioden augusti - december 2020. Ändringarna ska träda i kraft den 25 februari 2021.
Förlängningen kräver att EU-kommissionen godkänner det innan reglerna får tillämpas. När förordningen är på plats ska ansökan om stöd ges in till Skatteverket senast den 31 mars 2021.

Båda stöden har vissa retroaktiva effekter då:
- förlängningen av stödet vid korttidsarbete innebär en möjlighet att få kompensation vid korttidspermitteringar under perioden 1 december till 31 december 2020.
- förlängningen av omställningsstödet ger möjlighet att få kompensation för omsättningstapp månaderna augusti till december 2020.

Detta resulterar i ett antal frågor kopplade till företagets redovisning.
Stöden kan påverka årsredovisning per 31 december 2020.

Bokföringsnämnden har beslutades att det allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset ska uppdateras. Uppdateringen gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

Det är frivilligt för företagen att tillämpa BFNAR 2020:1, och om företaget gör det, ska detta beskrivas i företagets redovisningsprinciper.

Väljer man att inte tillämpa detta allmänna råd, kan man inte redovisa stöd förrän villkoren är uppfyllda och redovisning sker då först när ansökan prövats eller när man fått beslutet.

Corona relaterade stöd får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till
Innebörden av uppdateringen är alltså att Corona relaterade stöd får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, förutsatt att företaget med rimlig säkerhet bedömer att man uppfyller kraven för bidraget och att man kommer att erhålla stöd.

Dessa stöd kan bara redovisas i en årsredovisning per 31 december 2020 om de aktuella lagarna och förordningarna är på plats vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen. Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall antogs 2021-02-04.

Beroende på val av redovisningsregelverk kan det bli aktuellt att redovisa uppskjuten skatt vid redovisning av omsättningsstödet per 31 december 2020. Detta gäller K3. Sker redovisning enligt K2 ska inte uppskjuten skatt redovisas.

Upplysning om att företaget tillämpat BFNAR 2020:1 ska lämnas under redovisningsprinciper i årsredovisningen. Erhållna stöd kan också vara av sådan art och storlek att de bör kommenteras.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera