Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Rätt till semester vid uppsägning som ogiltigförklarats

I två skilda mål har, Mål C–762/18 och C–37/19, har EU-domstolen haft i uppdrag att tolka EU-rätten när det gäller arbetstagares rätt till semester.

Dessa mål i avseendet när arbetstagare har sagts upp men uppsägningen förklarats ogiltigförklarad och arbetstagaren efter ogiltigförklaringen blivit återinsatts i tjänst.

EU-domstolen konstaterade i dessa domar att för de fall en nationell rättspraxis finns, som innebär att arbetstagaren inte har rätt till årlig betald semester för perioden mellan en uppsägning och dagen för återinträde i tjänst (efter ogiltighetsförklaring av uppsägningen), så strider denna rättspraxis mot EU-rätten.

EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88) innebär bland annat att alla arbetstagare ska ha rätt till årlig betald semester om minst fyra veckor (artikel 7). I de två olika tvisterna ställdes således frågan om denna EU-rättsliga princip också innebär att arbetstagare, som har sagts upp på ett felaktigt sätt och som sedermera återinträder i tjänst, har rätt till semesterförmåner för perioden mellan uppsägningen och därefter, i enlighet med nationell lag, återinträder i tjänsten.

EU-domstolen konstaterar alltså att en arbetstagare som sagts upp enligt ovan kan göra anspråk på all rätt till årlig betald semester som förvärvats under perioden mellan den rättsstridiga uppsägningen och den dag då vederbörande återinträder i tjänst.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera