Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


EU-domstolen Mål C 610 2018. Om begreppet arbetsgivare

Ett cypriotiskt företag träffade avtal med ett nederländskt transportföretag om ”förvaltning av fordonsflottor”. Anställningsavtal träffades med internationella lastbilschaufförer som körde de av det cypriotiska företaget ”förvaltade” lastbilarna. Vilket lands lag gäller för chaufförernas sociala förmåner?

 

Ett cypriotiskt företag träffade avtal med ett nederländskt transportföretag om ”förvaltning av fordonsflottor”. Det cypriotiska företaget träffade också anställningsavtal med internationella lastbilschaufförer som körde de av det cypriotiska företaget ”förvaltade” lastbilarna. I anställningsavtalen angavs att det cypriotiska företaget var chaufförernas arbetsgivare. 

Tvist uppkom om vilket lands lag som gäller för chaufförernas sociala förmåner. Avgörande är om chaufförerna ska anses anställda i det nederländska eller i det cypriotiska företaget. EU-rättsligt rör tvisten främst EU:s förordning 883/2004 om bland annat samordning av de nationella systemen för social trygghet.I detta fall har det cypriotiska företaget träffat de formella anställningsavtalen med de internationella lastbilschaufförer som arbetat åt och tidigare varit anställda av det nederländska företaget. 

EU-domstolen konstaterar att arbetsgivare är det företag som utövar den faktiska arbetsledningsrätten, som i praktiken bär lönekostnaderna och som i praktiken har rätt att säga upp arbetstagarna. EU-domstolen markerar att begreppet arbetsgivare inte ska tolkas så att det formella anställningsavtalet är avgörande. Istället ska nationell domstol bedöma vilket företag som har utövat den faktiska arbetsledningsrätten, som faktiskt burit lönekostnaden  och haft den faktiska möjligheten att säga upp berörda arbetstagare.

Det kan alltså konstateras att EU-domstolen tillämpar ett konkludent arbetsgivare – arbetstagare begrepp.