Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


EU-domstolen Mål C 610 2018. Om begreppet arbetsgivare

Ett cypriotiskt företag träffade avtal med ett nederländskt transportföretag om ”förvaltning av fordonsflottor”. Anställningsavtal träffades med internationella lastbilschaufförer som körde de av det cypriotiska företaget ”förvaltade” lastbilarna. Vilket lands lag gäller för chaufförernas sociala förmåner?

 

Ett cypriotiskt företag träffade avtal med ett nederländskt transportföretag om ”förvaltning av fordonsflottor”. Det cypriotiska företaget träffade också anställningsavtal med internationella lastbilschaufförer som körde de av det cypriotiska företaget ”förvaltade” lastbilarna. I anställningsavtalen angavs att det cypriotiska företaget var chaufförernas arbetsgivare. 

Tvist uppkom om vilket lands lag som gäller för chaufförernas sociala förmåner. Avgörande är om chaufförerna ska anses anställda i det nederländska eller i det cypriotiska företaget. EU-rättsligt rör tvisten främst EU:s förordning 883/2004 om bland annat samordning av de nationella systemen för social trygghet.I detta fall har det cypriotiska företaget träffat de formella anställningsavtalen med de internationella lastbilschaufförer som arbetat åt och tidigare varit anställda av det nederländska företaget. 

EU-domstolen konstaterar att arbetsgivare är det företag som utövar den faktiska arbetsledningsrätten, som i praktiken bär lönekostnaderna och som i praktiken har rätt att säga upp arbetstagarna. EU-domstolen markerar att begreppet arbetsgivare inte ska tolkas så att det formella anställningsavtalet är avgörande. Istället ska nationell domstol bedöma vilket företag som har utövat den faktiska arbetsledningsrätten, som faktiskt burit lönekostnaden  och haft den faktiska möjligheten att säga upp berörda arbetstagare.

Det kan alltså konstateras att EU-domstolen tillämpar ett konkludent arbetsgivare – arbetstagare begrepp.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera