Praktisk hjälp i arbetet med dokumentmallar

Arkiv av dokumentmallar

Kvalitets- och ledningssystem för ekonomibyråer - Byråstöd

Innehållet på denna sida ingår i våra abonnemang. Logga in för att hämta mallar.

Ledningssystem för kvalitet - kontrollrutiner

Målsättningar och ansvar

Byrårutiner och kvalitetssäkring

Antagande och omprövning av uppdraget

Planering av uppdraget

Utförande av uppdraget

Rapportering i uppdraget

Avsluta ett uppdrag

Kommunikation - Brev till kund

Kommunikation - E-post till kund

Informationsmaterial

Myndighetsblanketter

Dokumentmallar inom arbetsrätt och personal

Innehållet på denna sida ingår i våra abonnemang. Logga in för att hämta mallar.

Personal, löner och arbetsrätt

Anställning

Anställningen avslutas

Övriga personalärenden

Beräkningsmallar och övriga hjälpmedel

Åtgärdsscheman och rättspraxis inom arbetsrätt

Innehållet på denna sida ingår i våra abonnemang. Logga in för att hämta mallar.

Åtgärdsscheman - checklistor

Arbetsdomstolens domar - rättspraxis

Varje dokument innehåller ett antal rättsfallskommentarer inom aktuellt område

Praxis anställningsavtal

Praxis ledighet

Praxis arbetsbrist

Praxis avsluta anställning