ISQM - Kvalitetsstyrningssystem för revisions- och redovisningsbyråer

ISQM - Kvalitetsstyrningssystem för revisions- och redovisningsbyråer

ISQM är en internationell standard för kvalitetsledning. Den behandlar ett företags ansvar att utforma, implementera och driva ett kvalitetsledningssystem för revisioner eller granskningar av finansiella rapporter, eller andra bestyrkande eller relaterade tjänsteuppdrag.

I kursen får du en genomgång av vad standarden innebär och vilka krav den ställer byrån och dess medarbetare. Du får goda råd hur du praktiskt kan arbeta med byråns kvalitetsarbete.

ISQM gäller för alla företag som utför revisioner eller granskning av finansiella rapporter, eller andra bestyrkande- eller relaterade tjänsteuppdrag.

Har du ledningsansvar så kommer du att finna många praktiska råd i denna kurs. Som alltid är ledningens engagemang en förutsättning för att lyckas i arbetet med att säkerställa kvalitet.

Det är ett krav att kvalitetsledningssystemet ISQM ska implementeras på alla revisionsbyråer.

Kursledaren Martin Johansson har många års erfarenhet på området.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Kvalitetsstyrningssystem och krav på system
 • Penningtvättslagen och rutiner
 • FAR – Reko 2023
 • SRF – Rex 2.0
 • Revisionsbyråer ISQM
 • Kombibyråer ISQM + Reko
 • ISQM Innehåll i kvalitetsstyrningssystem
 • Grundprinciper
 • Grundläggande krav
 • Riskbedömningsprocessen
 • Identifiera och bedöma kvalitetsrisker
 • Övergripande och specifika mål med kvalitetsarbetet
 • Styrning och ledarskap
 • Ansvarsfördelning och ansvarstagande
 • Relevanta yrkesetiska krav
 • Relation till kunder och kunduppdrag
 • Vad leder oss i att acceptera och behålla kunder
 • Uppdragsutförande och byråns resurser
 • Personella resurser
 • Övriga resurser
 • Information och kommunikation i internt och externt
 • Motåtgärder vid kvalitetsbrister
 • Utvärdering av kvalitetsstyrningssystem
 • Ansvaret och nyttan av byråns dokumentation
 • Samarbetet o nätverkskrav och nätverkstjänster

Ur kursinnehållet:

 • Kvalitetsstyrningssystem och krav på system
 • Penningtvättslagen och rutiner
 • FAR – Reko 2023
 • SRF – Rex 2.0
 • Revisionsbyråer ISQM
 • Kombibyråer ISQM + Reko
 • ISQM Innehåll i kvalitetsstyrningssystem
 • Grundprinciper
 • Grundläggande krav
 • Riskbedömningsprocessen
 • Identifiera och bedöma kvalitetsrisker
 • Övergripande och specifika mål med kvalitetsarbetet
 • Styrning och ledarskap
 • Ansvarsfördelning och ansvarstagande
 • Relevanta yrkesetiska krav
 • Relation till kunder och kunduppdrag
 • Vad leder oss i att acceptera och behålla kunder
 • Uppdragsutförande och byråns resurser
 • Personella resurser
 • Övriga resurser
 • Information och kommunikation i internt och externt
 • Motåtgärder vid kvalitetsbrister
 • Utvärdering av kvalitetsstyrningssystem
 • Ansvaret och nyttan av byråns dokumentation
 • Samarbetet o nätverkskrav och nätverkstjänster

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på revisions- och redovisningsbyrå. Har du någon form av ledningsansvar kommer du att ha stor nytta av den.

Kursmål

Kursens mål är att ge en praktisk genomgång av regelverket och att rusta deltagaren att arbeta med kvalitetssäkring som ledare och medarbetare.

Förkunskaper

Du arbetar idag på en revisions- och redovisningsbyrå som revisor eller rådgivare.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.