Använd tid och pengar smart med kurser online

Alla kursblock
Studieplanering

Du kan själv bestämma vilka kurser som du vill gå och i vilken ordning som du vill genomföra dessa. En blockutbildning innebär att du genomför samtliga delkurser i kursblocket.

Kursblocken uppdateras i takt med att kurserna uppdateras, vilket innebär att det kan tillkomma ytterligare kurser eller tas bort kurser. Kurser inom speciellt skatt är typiskt ett område där ändringstakten är hög.

Om du vill tillgodoräkna dig tidigare kursversioner för att kunna genomföra kunskapstester inför certifiering, så måste du kontakta vår kurssupport om detta support@righteducation.se eller ringa till oss på 023-669 50 00. Vi förutsätter då att du inhämtat de ytterligare kunskaper som finns i den senaste kursen.

När du går in på ett kursblock så kan du se vilka kurser som ingår i blocket. Markeringar visar vilka kurser du redan startat (en orange markering) och vilka kurser du fullbordat och fått ett kursintyg för(en grön markering). Då många av delkurserna förekommer i flera kursblock så innebär det att du enkelt kan byta dig uppåt eller nedåt i mellan kursblocken.


Kunskapstester inför tentamen

När du gjort samtliga delkurser i ett kursblock och fått dina studier godkända samt kursintyg per delkurs, öppnas möjligheten att göra kunskapstester inför tentamen. Du kan inte delta i certifieringstentamen innan du fullbordat kursblockets kunskapstester.

Kunskapstesten består av en mängd frågor inom det block som du just genomfört. Frågorna, dina svar samt vår kommentar samlas i en speciell logg som du kan ha som referens.


Certifiering

När du gjort samtliga delkurser i ett kursblock och även genomfört kunskapstesterna öppnas möjligheten för dig att genomföra en tentamen för ett certifikat.

Omfattningen av tentamen är beroende av kursblocket. Certifiering sker online vid några tillfällen per år. Anmäl intresse så får du mera information.


Vad kostar det

Det är först när du väljer att genomföra tentamen för certifikat som du har kostnader för kursblocket utöver kostnaden för årsabonnemanget. Samtliga årsabonnemang ger rätt att delta i certifieringsutbildningarna. Till några kursblock finns rekommenderad kurslitteratur som du bekostar själv, men det mesta av referensmaterial för instudering är digitalt och ingår i delkurserna.

Kostnaden för att delta i en certifieringstentamen är 1950 kr, moms tillkommer.


Intresseanmälan

Är du intresserad av att genomföra något av våra kursblock? Anmäl ditt intresse nedan så får du mera information om material för instudering, hur tentamen går till, hur du får bäst nytta av kunskapstesterna mm. Du får också en personlig kontakt som kan svara på dina frågor. Du förbinder dig inte till något genom en intresseanmälan.

Eller ring oss på 023-669 50 00.

 

Din intresseanmälan