Ekonominyheter från Right Education AB
nr 2 | 2021
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här är samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda till Lagrådet

Pandemin har påverkat många företags möjligheter att anställa. För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin går regeringen nu vidare med förslaget om att tillfälligt utvidga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den första anställda till att gälla två personer.

Den tillfälliga utvidgningen av reglerna innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas.

De tillfälliga reglerna ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Rekordlyft för e-handeln – fler äldre shoppar på nätet

Den svenska e-handeln växte med 40 procent, en ökning med 35 miljarder kronor, under pandemiåret 2020. Det visar Postnords färska rapport E-barometern.

Den produktkategori som växte allra mest var dagligvaror, där försäljningen på nätet nästan fördubblades (+95 %). Näst högst tillväxt var det i kategorin möbler och heminredning, som växte med 63 procent.

 • E-handeln växte med 40 procent under 2020, jämfört med 2019.
 • Mest växte handeln med dagligvaror på nätet (+95 %), följt av möbler och heminredning (+63 %) och därefter skönhet och hälsa (+59 %).
 • Det var 76 procent av svenskarna (17–79 år) som e-handlade under en genomsnittlig månad, men under sista kvartalet var det hela 82 procent (jämfört med 74 procent 2019).

Källa: PostNord

Drastiska tapp i handeln – skor och kläder tappar stort

Skohandeln tappade drygt 20 procent och klädhandeln rasade närmare 30 procent i januari, jämfört med för ett år sedan. Det visar nya siffror från Svensk handel.

Källa: TT och Omni

Pandemiåret kostade näringar inom kultur, nöje och fritid 13 miljarder

Näringarna inom kultur, nöje och fritid drabbades hårt av pandemiåret 2020. Omsättningen i branschen föll med 17 procent, vilket motsvarar 13 miljarder kronor. Särskilt tufft blev det för nöjes- och temaparkerna som tappade 80 procent av omsättningen.

Källa: SCB

10 000 utrikes födda företagare utslagna av pandemin - rapport

Var tionde företagare med utrikes bakgrund har slagits ut av pandemin. Det är allvarligt för företagsamheten i stort men även för arbetsmarknaden när många anställningsmöjligheter försvinner.
Att många utrikes födda företagare tvingas lägga ned sina verksamheter drabbar inte enbart företagaren utan kan få konsekvenser, inte bara för företagarna själva och deras familjer utan även för andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utrikes födda företagare kan ofta vara mer benägna att anställa andra med liknande bakgrund.

Källa: Svenskt Näringsliv

SKATTER

Dessa områden hårdgranskas av Skatteverket 2021

Skatteverket bedömer att inkomster från e-handel och uthyrning av privatbostäder ökade förra året, som en följd av pandemin. Därför görs en extra satsning på att kontrollera att inkomsterna deklareras. Skatteverket ska även granska mindre och medelstora företag med webshoppar, och särskilt dem som säljer till kunder utomlands.

Dessutom ska de nya rut-tjänsterna och det nya avdraget för installation av grön teknik granskas.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder

Allt fler ansöker hos Kronofogden om att bli av med sina skulder, så kallad skuldsanering. Särskilt stor är ökningen bland unga vuxna – som ofta får avslag på sin ansökan.

– Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De googlar efter lösningar på sina ekonomiska problem och hittar till vår webbplats, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. Det är ett tydligt rop på hjälp.

Källa: Kronofogden

Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i januari

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 2,8 procent i januari. Det är den största ökningen sedan januari 2020.

Bostadsrättsindex steg med 2,1 procent och villaindex steg med 3,2 procent. Såväl bostadsrätts- som villaindex ökade i alla tre storstäderna.

Källa: Valueguard

Höjd källskatt på utdelning på finska aktier från 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 ändrar Finland sin lagstiftning för beskattning av utdelningar i finska noterade aktiebolag. Detta påverkar alla som får utdelning från aktier i finska noterade bolag. Även den som äger finska aktier som handlas på Stockholmsbörsen, till exempel Nordea, och förvarar aktierna på ett konto utanför Finland påverkas.

 • Lagändringen medför att den finska källskatten på utdelningen vid utdelningstillfället kan bli 35 % istället för 15 %.
 • Enligt skatteavtalet mellan Finland och Sverige är privatpersoner bosatta i Sverige och svenska bolag enbart skyldiga att betala 15 % finsk skatt på finska utdelningar. 
 • Svenska aktieägare har rätt att begära tillbaka mellanskillnaden (20 %) från finska skattemyndigheten året efter utdelningen.

Källa: Nordea

Ny kartläggning visar: Här får du mest fritidshus för miljonen

I Kronobergs län får köparna mest fritidshus för en miljon kronor – 74 kvadratmeter. Dyrast är fritidshusen i Stockholm, där samma summa endast ger 21 kvadratmeter boyta. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

DOMAR / LAGAR

Kammarrätten ändrar Tillväxtverkets bedömning om jämförelsemånad

Tillväxtverket hade nekat ett bolag korttidsstöd med hänvisning till att bolaget inte har redovisat arbetsgivaravgifter under jämförelsemånaden. Tillväxtverket ansåg dessutom att lön måste ha betalats under minst tre månader före stödmånaderna. Kammarrätten menar att det saknas stöd i lagen för att ställa ett sådant krav och ärendet visas åter till Tillväxtverket för ny handläggning.

Via länken nedan kan du läsa domen från den 24 februari 2021.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Styrelseuppdrag i försäkringsbolag ska beskattas personligt – dom i HFD

Återigen slår Högsta förvaltningsdomstolen HFD fast att styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst.

HFD har i flera avgöranden slagit fast att arvoden för styrelseuppdrag i aktiebolag som regel ska beskattas hos styrelseledamoten och som inkomst av tjänst, även då arvodet har fakturerats av och intäktsförts i ett av ledamoten ägt aktiebolag. Detta har motiverats med att ett styrelseuppdrag ska utövas av en fysisk person och är av personlig natur.

Källa: Dagens juridik

Uberchaufförer är anställda med rättigheter – dom i Storbritannien

Högsta domstolen i Storbritannien har slagit fast att vissa av de som kör Ubertaxi ska ses som anställda med rättigheter som semester och minimilön.

Källa: Europaportalen

Fler försöker muta myndighetsutövare

Nästan hälften av alla mutbrottsmål under 2020 handlade om försök att muta myndighetsutövare. Detta framgår av Institutet Mot Mutors rapport Mutbrottsdomar i Sverige 2020.

Rättsfallssamlingen är indelad efter sektorer för att visa hur korruption kan se ut inom specifika branscher och för att underlätta för aktörer i näringslivet att bedöma de korruptionsrisker som kan uppstå.

Den ”typiske” mutbrottslingen är en man 48 år som mutar en person i offentlig sektor. Den vanligaste mutan består av pengar. Det samlade värdet på mutbelopp har ökat med 246 procent sedan 2019 - från knappt 4,9 miljoner kr till mer än 16,6 miljoner kr i år.

Källa: Institutet mot mutor

REDOVISNING

Ny förordning om omställningsstöd

Förordning om omställningsstöd för perioden augusti 2020 – februari 2021 har utfärdats. I och med utfärdandet kan företagen tillämpa BFNAR 2020:1 punkt 4 och i vissa fall intäktsföra omställningsstödet på tidigare räkenskapsår även om det inte är sökt ännu.

Källa: Sveriges riksdag

Covid_19-stöd i redovisningen för kalenderåret 2020 - K2 och K3

I november 2020 meddelade regeringen att de förlänger möjligheterna till stöd vid korttidspermittering och för omställningsstödet. Under vissa förutsättningar kommer det att påverka boksluten för 2020. Nedan förklaras vilka dessa förutsättningar är och vad de innebär för redovisningen vid tillämpning av K2 och K3.

Källa: Right Education

ARBETSMARKNAD

Här är arbetslösheten högst i landet – sammanställning

Arbetslösheten ökade i 283 av Sveriges 290 kommuner under förra året. Värst var läget i Malmö, där drygt 15 procent av arbetskraften saknade ett jobb, visar nya siffor från Ekonomifakta.
Via länken nedan kan du se läget i din egen kommun eller någon annan av landets 290 kommuner.

Källa: Ekonomifakta

Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar

Under de senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket genomfört oanmälda inspektioner hos ett 80-tal bilverkstäder, biltvättar och andra bilvårdsföretag runtom i landet. Kontrollerna avslöjar farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och misstänkt utnyttjande av människor.
Resultat från insatsen:

 • Drygt 80 företag och 180 personer kontrollerades.
 • Sammanlagt upptäckte myndigheterna drygt 250 arbetsmiljöbrister hos de kontrollerade företagen. Flera brister kan finnas hos ett och samma företag.
 • Cirka 6 av 10 företag hade brister i arbetsmiljön som leder till krav på åtgärder.
 • Ett 60-tal sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
 • Ett 20-tal kontrollavgifter till följd av brister i personalliggare eller kassaregister övervägs.
 • 11 arbetstagare saknade tillstånd att arbeta i Sverige och 8 personer togs till förvar av polisen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Färre utländska arbetstagare utstationeras i Sverige

Närmare 40 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och registrerades hos Arbetsmiljöverket under pandemiåret 2020. Det är en minskning med drygt 1 800 arbetstagare jämfört med året innan. Störst är nedgången i IT-branschen, medan byggföretagen är kvar på samma nivå.

I somras skärptes reglerna för utstationering i Sverige. Syftet med ändringarna är att ge utstationerade arbetstagare ett starkare skydd och bättre villkor.
Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar.

Källa: Arbetsmiljöverket

EU

Kommissionen vill förlänga roamingregler i EU

År 2022 löper EU-reglerna ut som säger att det inte får kosta mer att använda mobilen på resan i andra medlemsländer än i hemlandet. Kommissionen föreslår nu att de reglerna bör förlängas med tio år. Man vill även att man ska ha rätt till samma hastighet och kvalitet på mobilnätet som man har i sitt hemland om ett sådant finns tillgängligt i det EU-land man besöker.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Liten nedgång i BNP fjärde kvartalet 2020

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2020.
Sveriges BNP minskade med 0,2 procent under fjärde kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det är en förhållandevis liten förändring jämfört med den kraftiga rekylen under tredje kvartalet. Nedgången drevs till stor del av lageravveckling och minskad hushållskonsumtion.

Källa: SCB

Skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner SKR

Allt är inte nattsvart och svensk ekonomi hämtar sig. Konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021.

Jämfört med den prognos SKR presenterade i december räknar man nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men svagare 2023.

Källa SKR

Produceras av:
Right Education logotyp