Ekonominyheter från Right Education AB
nr 10 | 2020
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här är samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Nu förlängs omställningsstödet

Nu kan företag som tappat i omsättning söka stöd för månaderna maj samt juni och juli. Skatteverkets e-tjänst öppnar tisdagen 20 oktober. Stödet ska hjälpa företagen med fasta kostnader.

Regeringen har avsatt nio nya miljarder för omställningsstöd till företag som drabbats hårt av pandemin.

Källa: Regeringen

DOMAR / LAGAR

Upprepade insättningar på banken ska tjänstebeskattas enligt HFD

Högsta förvaltningsdomstolen prövade frågan om det finns förutsättningar för att genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto. När det är fråga om upprepade insättningar och den skattskyldige har brustit i sin dokumentationsskyldighet finns det anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i dennes förklararingar till insättningarna menar domstolen.

HFD fann att det finns förutsättningar för såväl skönsbeskattning som efterbeskattning samt ett byte av inkomstslag från näringsverksamhet till tjänst. Mannen påförs skattetillägg.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen

Aktieinnehav ger väsentlig anknytning enligt HFD

Ett indirekt innehav med 18,3 procent i ett svenskt bolag ger väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Mannen etablerade bolaget och arbetade där som VD några år, sedan flyttade ha tillsammans med familjen utomlands. En samlad bedömning av omständigheterna är att mannen har väsentlig anknytning till Sverige, enligt HFD.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen

REDOVISNING

Bokföringsnämnden BFN uppdaterar om coronafrågor

BFN har uppdaterat sina frågor och svar om redovisning med anledning av coronaviruset.

Källa: Bokföringsnämnden

Värdering av fordringar som är lagertillgångar

HFD har prövat om fordringar som är lagertillgångar får tas upp till upplupet anskaffningsvärde vid beskattningen. Frågan prövades först av Skatterättsnämnden som beslutade att fordringarna fick tas upp till detta värde. Man hade också konsulterat Bokföringsnämnden BFN i frågan.

HFD gör samma bedömning som BFN vilket innebär att upplupet anskaffningsvärde omfattas av definitionen av anskaffningsvärde i årsredovisningslagen.

Upplupet anskaffningsvärde får därmed användas vid tillämpningen av 17 kap. 3 § inkomstskattelagen. HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen

SKATTER

Proposition om ny skattereduktion och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om en skattereduktion på 1 500 kronor för fysiska personer med förvärvsinkomster. Man föreslår även att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas till att gälla under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Källa: Regeringen

Beslut om sänkt skatt för personer i glesbygd

Riksdagen har beslutat att införa en regional skattereduktion på 1 675 kronor per år för boende i vissa glest befolkade områden. Skattereduktionen som tillämpas retroaktivt för 2020 gäller drygt 70 kommuner i främst Norrland och nordvästra Svealand.

Källa: Riksdagen

Proposition om omvänd moms för mobiler och bärbara datorer

Propositionen om omvänd moms vid handel med bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer mellan beskattningsbara personer i Sverige har nu lämnats.

Förslaget innebär att köparen istället för säljaren ska vara skattskyldig för mervärdesskatt när beskattningsunderlaget för de aktuella produkterna överstiger 100 000 kronor i fakturan. Syftet är att förhindra omfattande skattebedrägerier.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Källa: Regeringen

Proposition om att växa-stödet blir permanent

De tillfälliga reglerna om så kallat växa-stöd för enmansföretag löper ut den 31 december 2021. Regeringen vill göra reglerna permanenta i god tid innan de löper ut och förändringen
Föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Amazon slår upp portarna till svenska sajten

Den amerikanska e-handelsjätten Amazons svenska filial slår upp portarna till den svenska Amazon-sajten. De svenska priserna verkar dock vara direkt översatta från amerikanska dollarn och innehåller därför gott om decimaler, enligt DI Digital.

Vad som saknas på sajten är även medlemsprogrammet ”Prime”, ”Amazon Music” och ”Echo”.

Källa: DI Digital

Amazon dyrare än svenska konkurrenter enligt Pricerunner

Amazons priser är i snitt 8 procent högre än de billigaste erbjudandena i Sverige enligt en analys från jämförelsesajten Pricerunner, läser vi i SvD Näringsliv.

Vissa produkter är billigare än flertalet konkurrenter, men för fyra av tio varor finns det billigare handelsplatser att tillgå. Några varor är dessutom rejält mycket dyrare hos Amazon, enligt Pricerunner.

Källa: SvD (betallänk)

E-handeln minskade under september månad

73 procent av svenskarna e-handlade under september. Det är en lägre siffra jämfört med tidigare månader under coronapandemin, det visar siffror från PostNords kvartalsrapport.

E-handeln växte dock med 14 procent (jämfört med september 2019), enligt konsumenternas egna uppskattningar. Flest konsumenter handlade skönhet och hälsa (39 procent), följt av kläder och skor (38 procent). Rapporten kan du hämta via länken nedan.

Källa: PostNord

Riksbankens företagsundersökning

Konjunkturläget har gradvis förbättrats efter det stora fallet i efterfrågan i våras. Rapporten visar också att företagen ser ljusare på konjunkturen framöver, men det finns en oro för en andra pandemivåg med nya restriktioner.

Investeringsplaner har återupptagits. Pandemin har även gett insikter om att industrins nuvarande försörjningskedjor, det vill säga lokaliseringen av underleverantörer och nödvändig logistik därtill, kanske inte är de mest tillförlitliga. Pandemin kan därför resultera i en omställning mot bland annat mer närliggande underleverantörer.

Undersökningen grundar sig på intervjuer som skett med de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna.

Källa: Riksbanken

Kraftigt ökat företagande bland personer med utländsk bakgrund

Antalet aktiebolag startade av personer med utländsk bakgrund ökar kraftigt, visar en undersökning som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av banken SEB.

Mellan 2003 till 2018 ökade antalet nystartade aktiebolag bland personer med utländsk bakgrund med hela 224 procent, jämfört med en ökning på 76 procent hos övriga befolkningen.

Källa: Sveriges radio

Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador

Smärtsamma arbetsställningar och tunga lyft kan ge upphov till belastningsskador. Nu inleder Arbetsmiljöverket cirka 1 350 inspektioner för att minska riskerna för belastningsskador, som en del av en gemensam EU-insats.

Källa: Arbetsmiljöverket

Så här får arbetsgivare hantera personuppgifter

Datainspektionen publicerar nu ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Källa: Datainspektionen

ARBETSMARKNAD

En halv miljon arbetslösa i pandemins spår

Arbetslösheten fortsätter att öka men nu i lägre takt. Arbetsförmedlingens bedömning är nu att arbetslösheten stiger till i slutet på första kvartalet nästa år, och då uppgår till 9,6 procent, vilket är cirka 500 000 personer. Tidigare bedömning var 11,2 procent.

Även arbetslösheten bland ungdomar 18–24 år revideras och antalet bedöms nu uppgå till 78 000 personer som mest, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 14,3 procent. Efterfrågan på arbetskraft har helt eller delvis stannat av inom branscher där ingångsjobb är vanliga.

Samtidigt medför strukturomvandlingen att vissa jobb, exempelvis inom handeln, inte kommer tillbaka efter krisen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Intensivår för nyanlända införs av Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutade att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett så kallat intensivår, där deltagare i upp till ett års tid får ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo.

Ett intensivår ska bestå av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser och ska förstärka möjligheterna för nyanlända att påskynda sitt inträde på arbetsmarknaden.

Intentionen är att deltagarna ska få ett arbete inom ett år efter påbörjat intensivår, kopplat till det yrke eller den bransch där individen erbjuds insatser.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Ökande bostadspriser

Under september steg såväl bostadsrättspriserna som villorna i landet med +2%. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrätterna ökat med +6% medan villorna ökat +5%. På ett år har priserna på villor ökat med +10% medan bostadsrätter ökat med +5%, visar den senaste månadens mätningar från Svensk Mäklarstatistik.

Antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer under september. Det såldes nästan 13 000 bostadsrätter vilket är 14% fler än förra september. Samtliga storstadsområden nådde månadsrekord.

Källa: Mäklarstatistik

Dags att jämka för 2021 – så kan du undvika kvarskatt

Jämkningen för inkomståret 2021 har nu öppnat. Om du brukar få kvarskatt eller återbäring och vill rätta det kan du fram till den 6 november ansöka om jämkning för helåret 2021. Det går att jämka senare också, men då blir det inte för hela året. Genom att du jämkar så blir ditt skatteavdrag mera rätt.

Källa: Skatteverket

EU

Sverige fortsatt jämställdast i EU

Sverige är det klart jämställdaste landet i EU visar ny mätning. Utvecklingen i EU går dock trögt: tidigast om 60 år kommer EU-länderna vara jämställda om det fortsätter i nuvarande takt.
Sverige får 83,8 poäng på den hundragradiga skalan över jämställdhet i den senaste sammanställningen, framtagen av Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE.

Källa: Europaportalen

Vaccin till EU-länderna i april

EU-länderna kan få covid-19-vaccin i april, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. I bästa fall kan det levereras upp till 50 miljoner doser vaccin per månad till EU, skriver SvD.

Källa: SvD

Läsvärt ...

Cykelturismen viktig för besöksnäringen

Visit Värmland har ansökt om finansiering för att förbättra serviceinfrastrukturen för cykellederna Vänerleden, Unionsleden och Klarälvsbanan. Den ansökan har nu beviljats, rapporterar Besöksliv. Stödet ska gå till servicefunktioner.

Regionen har många företagare som är beroende av en infrastruktur för cyklande turister.

Källa: Besöksliv

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller.

Den ursprungliga Business Model Canvas är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva och utforma en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt.

Du kan ladda ner Cirkulär Business Model Canvas tillsammans med en handledning som förklarar hur du använder verktyget via länken nedan.

Källa: Tillväxtverket

Produceras av:
Right Education logotyp