Representationsmåltiden

Gå till beräkning


Vad är enklare förtäring i samband med representation?

Avdrag för förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med representation får inte överstiga 60 kronor. Överstiger utgiften detta belopp medges inget avdrag alls vid inkomstbeskattningen.

Starköl, vin och sprit kan aldrig vara sådan förfriskning som är avdragsgill. Inte heller förtäring som kan ersätta en måltid.

Om förtäringen inte träffas av bestämmelserna ovan så är det avdragsgill förtäring.