Kurser och utbildningar som vi just nu rekommenderar

Obestånd - Konkurs - Ansvar

Företag som får problem behöver ha goda råd. Många gånger kan man förebygga och förhindra katastrofen genom att agera professionellt på ett tidigt stadium. En aktiv styrelse och proaktiva redovisningskonsulter spelar en viktig roll.

Läs mera

20 sätt att öka vinsten

Praktisk affärsrådgivning ger dig ett antal användbara ingångar till ett proaktivt samtal kring vinstskapande. Företagets syfte är att generera vinst, och affärsrådgivarens uppgift är att stödja företaget i denna uppgift.

Läs mera

Redovisningsekonom - Yrkesutbildning på distans

Kursblocket "Redovisningsekonom" ger dig lämpliga kunskaper för att kunna arbeta med redovisning i olika företag och organisationer.

Läs mera

Fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Kursen behandlar redovisning och bolagsrätt när det är extra tungt. Redovisningsregler vid frågor om fortsatt drift. Alltså hur agerar man om det finns tvivel om bolagets fortsatta existens?

Läs mera

Redovisningsfrågor och Covid

Vi behandlar viktiga frågor i samband med redovisning, bokslut och årsredovisning. Speciellt formuleringar i årsredovisningen kan vara viktiga att fundera lite extra kring. Även de speciella situationer som kan uppkomma i samband med att stöd har sökts men ännu ej beviljats får en genomgång.

Läs mera

Alla våra kurser och utbildningar


Vi har ett brett urval av juridikkurser inom handelsrätt, ekonomisk familjerätt och arbetsrätt. Kurserna är anpassade för dig som jobbar på ett företags ekonomiavdelning eller som konsult eller revisor. Jobbar du som redovisningskonsult så får du garanterat frågor inom detta område.

Alla våra kurser inom juridik


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera