Kurser och utbildningar som vi just nu rekommenderar

Obestånd - Konkurs - Ansvar

Företag som får problem behöver ha goda råd. Många gånger kan man förebygga och förhindra katastrofen genom att agera professionellt på ett tidigt stadium. En aktiv styrelse och proaktiva redovisningskonsulter spelar en viktig roll.

Läs mera

20 sätt att öka vinsten

Praktisk affärsrådgivning ger dig ett antal användbara ingångar till ett proaktivt samtal kring vinstskapande. Företagets syfte är att generera vinst, och affärsrådgivarens uppgift är att stödja företaget i denna uppgift.

Läs mera

Redovisningsekonom - Yrkesutbildning på distans

Kursblocket "Redovisningsekonom" ger dig lämpliga kunskaper för att kunna arbeta med redovisning i olika företag och organisationer.

Läs mera

Fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Kursen behandlar redovisning och bolagsrätt när det är extra tungt. Redovisningsregler vid frågor om fortsatt drift. Alltså hur agerar man om det finns tvivel om bolagets fortsatta existens?

Läs mera

Redovisningsfrågor och Covid

Vi behandlar viktiga frågor i samband med redovisning, bokslut och årsredovisning. Speciellt formuleringar i årsredovisningen kan vara viktiga att fundera lite extra kring. Även de speciella situationer som kan uppkomma i samband med att stöd har sökts men ännu ej beviljats får en genomgång.

Läs mera

Alla våra kurser och utbildningar


Filtrera kurskatalogen för att hitta de kurser som passar dig. Du kan också fritextsöka på kursinnehåll.

Alla våra kurser

Abonnemang - Alla kurser i ett år
Abonnemang extra - ytterligare deltagare
Abonnemang Personal
Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna

Den här kursen handlar de arbetsrättsliga reglena vid övergång av verksamhet. Anställningsskyddslagen LAS och medbestämmandelagen MBL innehåller regler om skydd för arbetstagare då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare.

Omfattar: 1,5 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2018-10-27  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1360

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera