Inga kringkostnader med kurser online

Kommande kurser 2022


Kurser

Mycket att se fram emot i höst - Vi önskar alla en Glad sommar!

Kursstart augusti: Starta hösten med att planera framåt

Nyckeltal i fastighetsförvaltning

Att granska ett företag genom dess nyckeltal är viktigt både för externa bedömare såväl som i företagets interna styr- och kontrollprocess. Merparten fastighetsbolag använder i princip samma nyckeltal. I den här kursen går vi igenom dessa nyckeltal. Hur de beräknas, vad de berättar för oss och hur vi kan använda dem i vår styrning av företaget.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1525
Koncernbidrag

Koncernbidrag innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom en koncern. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela resultatet mellan företag. I den här kursen ser vi på vilka förutsättningarna är för att göra detta.

Omfattar: 1 timmar inom beskattning företag. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1232
Traktamente, reseersättning och dubbel bosättning

Den här kursen handlar om beskattning av traktamenten, reseersättningar och vad som gäller vid dubbel bosättning. Reglerna på området är delvis komplicerade. Här finns också speciella regler beroende på branschförhållanden.

Omfattar: 3 timmar inom skatt. Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1364

Kursstart september: Planera redan nu för årsskiftet

Hur man skapar lönsam tillväxt

De krav som företagets intressenter, såsom ägare, anställda, kunder och leverantörer, ställer på det enskilda företaget kan bara uppfyllas om företaget växer med lönsamhet. Hur man planerar och agerar för att skapa lönsam tillväxt behandlar vi i denna kurs.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1522
Månadsbokslut - avstämningar, periodiseringar och rapportering

Kursen vänder sig till dig som är ganska ny inom redovisning. Du behärskar de dagliga hantverket men nu är det dags att göra månadsavslut och att sammanställa månads och kvartalsrapporter. I kursen visar vi vad du bör tänka på och du får praktiska checklistor som du kan utgå från och även bearbeta så att de passar dina förhållanden.

Omfattar: 4 timmar inom redovisning bokslut. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1107
Kapitalbehov i växande företag

Det växande företaget kräver resurser som ska finansieras. I de här kursen utgår vi från ett företags redovisning och visar hur vi långsiktigt kan planera för en balans- och resultaträkning som stark nog att klara ett växande företag.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1523

Kursstart oktober: Nyheter och utmaningar

Intäktsredovisning i K2 och K3 - tjänsteuppdrag och projekt

Kursen är en fördjupning inom intäktsredovisning och regelverken K2 och K3. Vi visar med hjälp av exempel hur man redovisar inom exempelvis byggföretag som driver olika projekt. I kursen jämför vi utfallet från olika redovisningsmetoder.

Omfattar: 7 timmar inom redovisning bokslut. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1130
Lönsamma investeringar

Investeringar är ofta beslut som medför risker. Men med rätt kunskap och planering blir investeringar lönsamma. I den här kursen diskuterar vi när och hur en investering blir lönsam. Vi räknar praktiskt på olika kalkyler och visar hur man kan ta hänsyn till de parametrar som kännetecknar en lyckad investering.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1521
Kassaflödet och det växande företaget

Ett företags vinst behöver inte innebära att man har ett positivt kassaflöde, lika lite som ett företag förlust innebär ett negativt kassaflöde. I den här kursen ser vi på olika faktorer som påverkar kassaflödet och hur man gör en kassaflödesanalys. Vi diskuterar speciellt hur det växande företaget måste planera för sitt kassaflöde.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1524

Kursstart november: Vi summerar och ser framåt

Nyhetsdag moms - Ny momslag

Kursen vänder sig till dig som ska hålla dig uppdaterad på vad som händer på momsområdet. Frågorna kring moms brukar vara både många och svåra. I den här kursen går vi igenom det som händer på momsområdet, både när det gäller ny lagstiftning, aktuella domar och ställningstaganden från Skatteverket.

Omfattar: 4 timmar inom moms mervärdessskatt. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.  
22-1206
Nyhetsdag Redovisning

Håll dig uppdaterad på det som händer på redovisningsområdet. Kursen vänder sig till dig som jobbar med redovisning och företagsekonomiska frågor.

Omfattar: 1 timmar inom redovisning. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.  
23-1155
Skatteplanering inför årsskiftet 2022 - 2023 - fysisk person och näringsidkare

Skatteplanering inför årsskiftet 2022 - 2023 - fysisk person och näringsidkare, riktar sig till dig som känner att du bör planera inför årsskiftet. Jobbar du på redovisningbyrå så gäller detta säkert merparten av dina kunder.

Omfattar: 3,5 timmar inom skatteplanering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1255

Kursstart december: Planera för din yrkesutveckling

Skattedag 2022 - 2023

Kursen ger en summering av skattenyheter inför året 2023 inom inkomstskatt och moms mm. Skattedagen är för dig som jobbar på ett företags ekonomiavdelning eller sköter redovisningen åt andra. Ny praxis genom aktuella domar och ställningstaganden från SKV.

Omfattar: 2,5 timmar inom Beskattning personer och företag. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1203
Certifieringsprogram 2023

Genom att organisera sina studier av företagsekonomi genom Right Educations kurser är det möjligt att genomföra en yrkesutvecklande utbildning som kan leda till att man kan delta i ett certifieringsprogram och en tentamen.

Omfattar: 2 timmar inom studieplanering.      
22-3006

Disclaimer

Observera att angivna startdatum och teman är preliminära och kan komma att ändras.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera