Du kan halvera din studietid med kurser online

Yrkesutbildning: Ekonomiassistent

Detta är en utbildning till jobbet som Ekonomiassistent.

Ämnet redovisning kommer att vara i fokus och du lär dig bokföring från grunden samt att upprätta enklare bokslut. Utbildningen ger en god grund för den som ska arbeta med ekonomi och redovisning.

Vi koncentrerar oss på det som har med det dagliga praktiska arbetet att göra. Hur man hanterar den löpande bokföringen, periodiseringarna och avstämningarna, moms och månadsrapportering.

I kursavsnitten om räkenskapsanalys lär du dig att analysera ett företags årsredovisning samt att beräkna och tolka några av de vanligaste nyckeltalen.

Observera att samtliga delkurser i denna, och övriga yrkesutbildningar, ingår i vårt kurspaket (årsabonnemang) utan extra kostnad.


OBS: Övrigt instuderingsmaterial är boken Den nya affärsredovisningen »»

Anmäl dig till ny kursomgång senast den 31 mars 2023 för att ha tid att genomföra utbildningens olika delar och för att förbereda dig för tentamen den 25 augusti 2023.

Omfattningen av kurser i denna utbildning har uppdaterats den 1 april 2021.


Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Redovisning
Beskattning
Företagsekonomi
Personal, löner och arbetsrätt
Juridik, handelsrätt
Verktyg, mallar
Excel för ekonomer

Excel är kanske det viktigaste analysverktyget för ekonomer. I denna kurs lär vi ut hur man använder Excel med fokus på ekonomifrågor. Kursen består av 35 lektioner och 24 arbetsuppgifter.

Omfattar: 5 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen faktagranskad den 2020-08-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
19-1710 Startad: Avslutad Diplom