Använd tid och pengar smart med kurser online

Yrkesutbildning: Personalassistent

I yrkesutbildningen Personalassistent har vi samlat ett antal delkurser anpassade för den som ska arbeta praktiskt med företagets personal och löner. Här studerar du relevanta delar av arbetsrätten, skatterätten, redovisningen och företagsekonomin.

Som Personalassistent ska du kunna hantera det praktiska arbetet med redovisning av personalrelaterade frågor. Du får också kunskaper i arbetsrätt och avtalsrätt så att du kan bevaka både arbetsgivarens och de anställdas intressen.

Ett speciellt avsnitt behandlar reglerna kring uppsägning och avskedande, och hur man förebygger konflikter där. Lojalitetsfrågor mellan arbetstagare och arbetsgivare är också viktiga kunskapsområden för en Personalassistent. Tvister inom dessa områden kan bli mycket kostsamma.

Kursen riktar sig till personer, inom företag och organisationer, som ska arbeta med personal- och lönehantering.

Observera att samtliga delkurser i denna, och övriga yrkesutbildningar, ingår i vårt kurspaket (årsabonnemang) utan extra kostnad.


Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Beskattning
Personal, löner och arbetsrätt
Juridik, handelsrätt