Samtliga kursblock ingår i årsabonnemanget

Yrkesutbildning: Handelsrätt

Detta kursblock, Handelsrätt, ger en bred genomgång av juridiken som dagligen påverkar företaget. Att ingå avtal och att göra affärer med andra företagare och konsumenter är företagets vardag. Reglerna kring avtalsrätt, köprätt och konsumentköprätt är därför viktig kunskap för den som ska driva företag eller som konsult ge råd till andra.

Detta kursblock är en passande påbyggnad och fördjupning för flera av de övriga kursblocken.

Observera att samtliga kurser i detta, och övriga kursblock, ingår i vårt årsabonnemang utan extra kostnad.

Det är inte möjligt att tentera för certifikat för detta kursblock.


Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Juridik, handelsrätt