Du kan halvera din studietid med kurser online

Yrkesutbildning: Arbetsrätt

Detta kursblock, Arbetsrätt, ger dig en bra genomgång och fördjupning av juridiken kring relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Vi går igenom allt ifrån rekrytering, anställning och anställningsavtal till vad som händer om man en dag vill gå skilda vägar. Vi håller högt tempo och fördjupar oss i aktuell rättspraxis. I kursmaterialet finns även ett flertal arbetsuppgifter och rättsfallsanalyser.

I ditt årsabonnemang ingår också praktiska dokumentmallar och åtgärdsscheman för det dagliga arbetet. Dokumentmallar gör det enklare att skriva anställningsavtal och åtgärdsscheman minimerar risken för misstag i hanteringen av personalfrågor.

Du har också tillgång till vår informationsresurs i form av Personalhandboken där vi följer upp aktuella frågor inom arbetsrätt och personal.

Detta kursblock är en passande påbyggnad och fördjupning för flera av de övriga kursblocken.

Observera att samtliga kurser i detta, och övriga kursblock, ingår i vårt årsabonnemang utan extra kostnad.

Det är inte möjligt att tentera för certifikat för detta kursblock.


OBS: Övrigt instuderingsmaterial till detta kursblock »»

Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Personal, löner och arbetsrätt