Använd tid och pengar smart med kurser online

Yrkesutbildning: Personalassistent

I yrkesutbildningen Personalassistent har vi samlat ett antal delkurser anpassade för den som ska arbeta praktiskt med företagets personal och löner. Här studerar du relevanta delar av arbetsrätten, skatterätten, redovisningen och företagsekonomin.

Som Personalassistent ska du kunna hantera det praktiska arbetet med redovisning av personalrelaterade frågor. Du får också kunskaper i arbetsrätt och avtalsrätt så att du kan bevaka både arbetsgivarens och de anställdas intressen.

Ett speciellt avsnitt behandlar reglerna kring uppsägning och avskedande, och hur man förebygger konflikter där. Lojalitetsfrågor mellan arbetstagare och arbetsgivare är också viktiga kunskapsområden för en Personalassistent. Tvister inom dessa områden kan bli mycket kostsamma.

Kursen riktar sig till personer, inom företag och organisationer, som ska arbeta med personal- och lönehantering.

Observera att samtliga delkurser i denna, och övriga yrkesutbildningar, ingår i vårt kurspaket (årsabonnemang) utan extra kostnad.


Alla delkurser som ingår i denna yrkesutbildning

Kurser/titlar
Beskattning
Skattedag 2021 - 2022

Kursen ger en summering av skattenyheter inför året 2022 inom inkomstskatt och moms mm. Skattedag 2021 - 2022 är för dig som jobbar på ett företags ekonomiavdelning eller sköter redovisningen åt andra. Ny praxis genom aktuella domar och ställningstaganden från SKV. Det kräver ständig påfyllning av nya kunskaper.

Omfattar: 2,5 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen faktagranskad den 2021-12-16  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
22-1203 Startad: Avslutad Diplom
Skattedag 2022 - 2023

Kursen ger en summering av skattenyheter inför året 2023 inom inkomstskatt och moms mm. Skattedagen är för dig som jobbar på ett företags ekonomiavdelning eller sköter redovisningen åt andra. Ny praxis genom aktuella domar och ställningstaganden från SKV.

Omfattar: 2,5 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen faktagranskad den 2022-12-07  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1203 Startad: Avslutad Diplom
Personal, löner och arbetsrätt
Personal och löner

Kursen Personal och löner ger en uppdaterande sammanställning av regler kring löneberedning och personalhantering.

Omfattar: 6 timmar inom personal och arbetsrät. Kursen faktagranskad den 2021-03-09  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
19-1301 Startad: Avslutad Diplom
Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A

Alla som hanterar personalfrågor måste vara insatt i de viktiga avtalsfrågorna inom arbetsrätten. Risken för felaktig hantering av personalfrågor och därmed konflikter och skadestånd är annars stor.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 7 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-08-08  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1310 Startad: Avslutad Diplom
Ledighetslagstiftningen - Arbetsrätt B

Här handlar det om ledighetslagstiftningen. Alla som har en anställning kommer någon gång att behöva vara ledig. Semester, sjukdom eller andra legitima orsaker regleras i arbetsrätten.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 4 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2019-12-27  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1320 Startad: Avslutad Diplom
Uppsägning på grund av Arbetsbrist - Arbetsrätt C

Här handlar det om reglerna kring arbetsbrist. När och hur kan en arbetsgivare reducera arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Här finns det en hel del saker att tänka på. Vad man ska och inte ska göra. Vi reder ut begreppen.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 7 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2019-12-29  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1330 Startad: Avslutad Diplom
Arbetsrättsliga regler vid avslutande av anställning - Arbetsrätt D

Här behandlar vi reglerna kring hur en anställning avslutas. Reglerna är bitvis komplicerade och olika beroende på vilken anställningsform man har. När och hur kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare? Här finns det en hel del saker att tänka på.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-08-16  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1340 Startad: Avslutad Diplom
Arbetstidslagstiftningen - Arbetsrätt E

I kursen behandlar vi reglerna kring arbetstid som är komplicerade - både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 3 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-01-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1350 Startad: Avslutad Diplom
Uppsägning - arbetsbrist och personliga skäl

Kursen har ett antal interaktiva arbetsuppgifter som du ska besvara. Gör arbetsuppgifterna när du uppmanas i videoavsnittet eller när det kommer som nästa kursmoment. När du lämnat ditt svar får du vår kommentar. Läs denna och jämför med ditt svar. Lycka till!

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 4 timmar inom arbetsrätt juridk. Kursen faktagranskad den 2021-07-01  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1380 Startad: Avslutad Diplom
Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Den här kursen är en fördjupning i ämnet arbetsrätt. Vi koncentrerar oss på hur och när en konkurrensklausul kan användas i avtalet.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2020-07-15  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1311 Startad: Avslutad Diplom
Beskattning av bilförmån

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal och löner. Vi fördjupar oss i reglerna för bilförmån för anställda och företagets ägare.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt- löner. Kursen faktagranskad den 2021-11-16  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
21-1361 Startad: Avslutad Diplom
Förmåner - skattefritt eller beskattat

Kursen behandlar reglerna kring beskattning och redovisning av förmåner. I kursen förklarar vi vad du bör tänka på om du tar ut förmåner från ditt företag eller ger förmåner till dina anställda.

Omfattar: 5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2022-07-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1362 Startad: Avslutad Diplom
Representation, konferenser och sponsring

Kursen handlar om representation, konferenser och sponsring. Vi behandlar både skatte- och redovisningsreglerna och ger tips om vad man bör tänka på.

Omfattar: 4 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2018-08-29  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1363 Startad: Avslutad Diplom
Traktamente och reseersättning

Den här kursen handlar om beskattning av traktamenten och reseersättningar. Området är delvis komplicerat beroende på speciella branschförhållanden.

Omfattar: 3 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2018-09-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1364 Startad: Avslutad Diplom
Traktamente, reseersättning och dubbel bosättning

Den här kursen handlar om beskattning av traktamenten, reseersättningar och vad som gäller vid dubbel bosättning. Reglerna på området är delvis komplicerade. Här finns också speciella regler beroende på branschförhållanden.

Omfattar: 3 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2022-08-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1364 Startad: Avslutad Diplom
Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Utbildningen ger praktisk kunskap om det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Du får användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Omfattar: 5 timmar inom arbetsmiljö arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2022-07-03  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1370 Startad: Avslutad Diplom
Lojalitetsplikt, sekretess och ny lag om företagshemligheter

Mot bakgrund av den nya lagen om företagshemligheter diskuterar vi lojalitetsbegreppet arbetsgivare - arbetstagare.

Omfattar: 2 timmar inom juridik arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2018-09-03  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1312 Startad: Avslutad Diplom
Nyhetsdag Personal och Löner 2022

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal- och lönefrågor. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 3 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2022-02-21  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
22-1390 Startad: Avslutad Diplom
Nyhetsdag Personal och Löner 2023

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal- och lönefrågor. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 3 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2023-02-21  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1390 Startad: Avslutad Diplom
Juridik, handelsrätt
Handelsrätt 8 - Arbetsrätt

Detta är en kurs i Arbetsrätt inom kursblocket Handelsrätt. Arbetsrätten påverkar oss alla och alla företagare måste behärska dess grunder.

Kursen behandlar de regler som gäller fram till den 30 september 2022.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt-juridik. Kursen faktagranskad den 2020-08-15  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1471 Startad: Avslutad Diplom