Att studera online är effektivt

Välja regelverk - K2 eller K3

- Konsekvenser av att välja K2 eller K3

Denna kurs ger en introduktion till de regelverk som styr bokslut och årsredovisning enligt K2 och K3. Regelverken skiljer sig väsentligt på många punkter och ett felaktigt val av regelverk kan få negativa effekter för företagets ställning och resultat. Valet av regelverk får också inverkan på den administrativa bördan i företaget. Val av regelverk är ett beslut som ska tas av en välinformerad företagsledning.

Målgrupp:

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning på ett företags ekonomiavdelning. Kursen ger bra förståelse för hur de nya K-regelverken är uppbyggda och förhåller sig till varandra. Vad som styr värderinga av tillgångar och skulder och hur ska man tänka för att välja rätt K-regelverk.

Kursinnehåll:

 Allmän struktur, lagar och regelverk
  Regelverkens skillnader och likheter
  Anläggningstillgångar
  Omsättningstillgångar
  Långfristiga skulder
  Kortfristiga skulder
  Avsättningar
  Eget kapital
  Intäktskonton
  Kostnadskonton
  Periodiseringar
  Varor och pågående arbeten
  Personalkostnader
  I kursmaterialet ingår ett praktiskt arbetsmaterial lämpligt för fördjupade studier i ämnet.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur K-regelverken är uppbyggda, de väsentligaste skillnaderna mellan regelverken och vad som avgör vilket regelverk som är passande för olika företag.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete och upprättande av årsredovisning och grundläggande kunskaper i företagsekonomi är en fördel och gör lärandet enklare. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne som med fördel kan komplettera med någon av våra grundläggande kurser i redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.
Övningsuppgifter sker växelvis med föreläsningar.
Övningar, exempel och kontrollfrågor finns till de flesta av kursens delavsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort övningsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom Redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 3,5 utbildningstimmar (redovisning) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 2 3

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera