Att studera online är effektivt

Uppsägning - arbetsbrist och personliga skäl

Kursen ger en övergripande genomgång av reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist och vid personliga skäl. Reglerna kring anställning är bitvis komplicerade och utan grundläggande kunskap i ämnet finns det stor risk att man som arbetsgivare agerar felaktigt - något som kan få allvarliga konsekvenser.

Kursen är indelad i två tydliga avsnitt där vi först reder ut problematiken kring arbetsbrist och därefter reglerna kring uppsägning av personliga skäl.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering som personalchef eller som egen företagare. Redovisningskonsulter, som ofta får frågor kring anställning och uppsägning från sina kunder, behöver behärska detta. Ett felaktigt råd kan skapa problem.

Kursinnehåll:

** Uppsägning på grund av arbetsbrist **
 Bevisbördan för arbetsbrist
 Fackliga förhandlingar
 Varsel
 Omplacering och turordning
 Omplaceringsutredning
 Omplaceringsskyldighet
 Turordning
 Turordning och driftsenhet
 Avtalsturlista
 Turordningsregler
 Uppsägningstid
 Under uppsägningstiden
 Återanställning
 Företrädesrätt till återanställning
 Information om återanställningsrätt
 Skadestånd
 De olika faserna i uppsägningen
** Uppsägning av personliga skäl **
 Allmänt om personliga skäl
 Formella regler
 Tvåmånadersregeln och saklig grund
 Vad innebär kravet "saklig grund"
 Relevanta faktorer för "saklig grund"
 Vad är personliga skäl - olika situationer
 Omplaceringsskyldighet
 Omplaceringsutredning
 Anställdes kvalifikationer
 Uppsägningstiden
 Uppsägningslönen
 Underrättelse
 Ekonomiskt och allmänt skadestånd
 Maximerat skadestånd
 Diskriminering

Kursmål:

Efter genomgången kurs har deltagaren en god uppfattning vilka regler som gäller om man vill säga upp någon på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Kursens arbetsuppgifter ger en bra tillämpning av regelverket och en möjlighet att testa och befästa sina kunskaper.

Förkunskaper:

Kursen kräver i och för sig inga speciella förkunskaper inom arbetsrätten men vi rekommenderar ändå att man först går vår kurs Personal och löner som kan vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kompletterande dokumentation och exempel finns till kursens avsnitt. Det finns kontrollfrågor och arbetsuppgifter som man med fördel kan diskutera med en kollega. Till arbetsuppgifterna finns förslag till lösningar.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom arbetsrätt juridk.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera