Att studera online är effektivt

Uppsägning på grund av Arbetsbrist - Arbetsrätt C

Den här kursen handlar om reglerna kring arbetsbrist. När och hur kan en arbetsgivare minska arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Vad säger regelverket om uppsägning på grund av arbetsbrist och vad kan vi lära av praxis? Här finns det en hel del att tänka på. I kursen analyserar vi ett antal domar och får en fördjupad insikt av gällande praxis.

I kursen gör vi genomgångar av arbetsrätten utifrån lagtexten varvat med fördjupningsavsnitt där vi analyserar domar från Arbetsdomstolen. Det finns också ett flertal arbetsuppgifter med fylliga kommentarer till lösningarna, vilket är en viktig del i inlärningen.

Detta är den tredje kursen i en serie om fem kurser i arbetsrätt. Att göra kurserna i "nummerordning" ger en logisk genomgång av den arbetsrättsliga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer garanterat att konfronteras med dessa frågor i kontakten med sina kundföretag. Egna företagare, företagsledare och styrelsemedlemmar är andra som kommer att ha stor nytta av detta. Att bryta mot arbetslagstiftningen resulterar ofta i svåra och dyra konflikter.

Kursinnehåll:

 Inledning till området arbetsbrist
 Uppsägning på grund av arbetsbrist
 Gränsen mellan arbetsbrist och personliga skäl
 Arbetsgivarens rätt att omplacera
 Arbetsgivarens skyldighet att omplacera
 Omplaceringsutredning
 Regler för små företag
 Kollektivavtalsbundna arbetsgivare
 Förutsättning för omplacering
 Omplacering efter turordningsregler
 Avtalsturlista
 Förhandlingsskyldighet
 Varsel
 Uppsägningsbeskedets formalia
 Sanktioner
 Permittering
 Företrädesrätt till återanställning
 Preskription
 En rad rättsfall analyseras vad avser praxis inom ovanstående områden

Kursmål:

Kursen ger, tillsammans med övriga tre kurser i arbetsrätt, en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor.

Förkunskaper:

Delkursen Arbetsrätt 1: Anställningsavtal och anställningsformer rekommenderas som inledning till denna kurs. Vår kurs Personal och löner kan vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kompletterande dokumentation och exempel finns till kursens avsnitt. Det finns kontrollfrågor och arbetsuppgifter som man med fördel kan diskutera med en kollega. Till arbetsuppgifterna finns förslag till lösningar.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera