Skadeståndsrätten

Skadeståndsrätten

Kursen vänder sig till alla som ska studera juridik eller fattar beslut i företag och organisationer som innebär att man ingår avtal eller att man har ansvar för personal.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1495:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Skadeståndsrättens innebörd och syfte
 • Skadestånd inom och utanför kontraktsförhållandet
 • När och hur uppstår ansvar
 • Betydelsen av kausalitet
 • Strikt skadeståndsansvar
 • Fyra olika skadetyper
 • Tredjemansskada
 • Beräkning av skadestånd
 • Jämkning av skadestånd
 • Produktskador

Ur kursinnehållet:

 • Skadeståndsrättens innebörd och syfte
 • Skadestånd inom och utanför kontraktsförhållandet
 • När och hur uppstår ansvar
 • Betydelsen av kausalitet
 • Strikt skadeståndsansvar
 • Fyra olika skadetyper
 • Tredjemansskada
 • Beräkning av skadestånd
 • Jämkning av skadestånd
 • Produktskador

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska studera juridik eller fattar beslut i företag och organisationer som innebär att man ingår avtal eller att man har ansvar för personal.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha god förståelse för ämnet skadeståndsrätt. Kursen är av betydelse för den som ska gå vidare och studera andra ämnen inom juridiken.

Förkunskaper

Kursen kräver inga speciella förkunskaper.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.