Att studera online är effektivt

Skadeståndsrätten

Kursen Skadeståndsrätten behandlar skadeståndets innebörd och betydelse samt reder ut de ansvarsförutsättningar som ska finnas för att skadestånd ska kunna utdömas.

Detta är en introduktionskurs till ämnet och ger en teoretisk grund för att förstå de resonemang kring skadestånd som förs i flera av våra kurser där vi bland annat analyserar olika rättsfall.

Kursinnehåll:

  • Skadeståndsrättens innebörd och syfte
  • Skadestånd inom och utanför kontraktsförhållandet
  • När och hur uppstår ansvar
  • Betydelsen av kausalitet
  • Strikt skadeståndsansvar
  • Fyra olika skadetyper
  • Tredjemansskada
  • Beräkning av skadestånd
  • Jämkning av skadestånd
  • Produktskador

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som ska studera juridik eller fattar beslut i företag och organisationer som innebär att man ingår avtal eller att man har ansvar för personal.

Kursmål:

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha god förståelse för ämnet skadeståndsrätt. Kursen är av betydelse för den som ska gå vidare och studera andra ämnen inom juridiken.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga speciella förkunskaper.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1495.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1,5 timmar inom Handelsrätt - avtalsrätt - juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera