Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats med nya regler som gäller från 2020. Denna kurs ger dig en viktig uppdatering.

Kursen innehåller en rad tips och förklarande exempel kring hur du kan arbeta för att införa rutiner i din organisation samt identifiera försök till lagbrott.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Vem omfattas av reglerna?
 • Vad gäller på företagsnivå om man omfattas av reglerna?
 • Registrering och tillsyn
 • Riskbedömning
 • Allmän riskbedömning
 • Riktlinjer och rutiner
 • Rutiner kring anställda
 • Företagets regelefterlevnad

 

Detta gäller i verksamheten

 • Riskbedömning
 • Kundkännedom
 • Högrisksituationer
 • Övriga frågor kring kundkännedom
 • Åtgärder efter att affärsförbindelsen etablerats
 • Exempel på varningssignaler och misstänkta transaktioner
 • Exempel på misstänkta transaktioner
 • Fler varningssignaler
 • Misstanke kvarstår eller förstärks
 • Tystnadsplikt
 • Tillsyn och sanktioner

Ur kursinnehållet:

 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Vem omfattas av reglerna?
 • Vad gäller på företagsnivå om man omfattas av reglerna?
 • Registrering och tillsyn
 • Riskbedömning
 • Allmän riskbedömning
 • Riktlinjer och rutiner
 • Rutiner kring anställda
 • Företagets regelefterlevnad

 

Detta gäller i verksamheten

 • Riskbedömning
 • Kundkännedom
 • Högrisksituationer
 • Övriga frågor kring kundkännedom
 • Åtgärder efter att affärsförbindelsen etablerats
 • Exempel på varningssignaler och misstänkta transaktioner
 • Exempel på misstänkta transaktioner
 • Fler varningssignaler
 • Misstanke kvarstår eller förstärks
 • Tystnadsplikt
 • Tillsyn och sanktioner

Målgrupp

Kursen vänder sig först och främst till kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter. Kursen går systematiskt igenom regelverket och pekar särskilt på nyheter i förhållande till tidigare lagstiftning.

Kursmål

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att förhindra och rapportera penningtvättsbrott. Genom kursens ska det vara möjligt att bedöma vilka rutiner som företaget måste upprätta och hur arbetet med utbildning av anställda och kundkännedom kan bedrivas.

Förkunskaper

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag och företagsekonomi fungerar.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.