Att studera online är effektivt

Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats med nya regler som gäller från 2020. Denna kurs ger dig en viktig uppdatering.

Kursen innehåller en rad tips och förklarande exempel kring hur du kan arbeta för att införa rutiner i din organisation samt identifiera försök till lagbrott.

Målgrupp:

Kursen vänder sig först och främst till kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter. Kursen går systematiskt igenom regelverket och pekar särskilt på nyheter i förhållande till tidigare lagstiftning.

Kursinnehåll:

 Penningtvätt och finansiering av terrorism
 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
 Vem omfattas av reglerna?
 Vad gäller på företagsnivå om man omfattas av reglerna?
 Registrering och tillsyn
 Riskbedömning
 Allmän riskbedömning
 Riktlinjer och rutiner
 Rutiner kring anställda
 Företagets regelefterlevnad
Detta gäller i verksamheten

 Riskbedömning
 Kundkännedom
 Högrisksituationer
 Övriga frågor kring kundkännedom
 Åtgärder efter att affärsförbindelsen etablerats
 Exempel på varningssignaler och misstänkta transaktioner
 Exempel på misstänkta transaktioner
 Fler varningssignaler
 Misstanke kvarstår eller förstärks
 Tystnadsplikt
 Tillsyn och sanktioner

Kursmål:

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att förhindra och rapportera penningtvättsbrott. Genom kursens ska det vara möjligt att bedöma vilka rutiner som företaget måste upprätta och hur arbetet med utbildning av anställda och kundkännedom kan bedrivas.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag och företagsekonomi fungerar.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet samt interaktiva arbetsuppgifter som du gör vid din dator. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera