Inga kringkostnader med kurser online

Nya skatteregler för företagssektorn

I denna skattekurs går vi igenom förändringarna i beskattning av bolag. Nu införs begränsningar av ränteavdrag samtidigt som bolagsskatten sänks. Vilka berörs och vilka berörs inte? Är det positivt eller negativt? Bedöm själv efter att du gått denna kurs.

Kursinnehåll:

 Bakgrund och syfte med regelverket
 Sänkt bolagsskatt
 Effekter på redovisningen
 Ränteavdragsbegränsningar
 Generell avdragsbegränsning
 Förenklingsregeln - negativt räntenetto
 Fastställa räntenetto (steg 1)
 Begreppet ränteutgift och ränteinkomst
 Avdragsunderlag (steg 2)
 Avdragsutrymme (steg 3)
 Flytta avdrag inom intressegemenskap
 Begränsningar inom intressegemenskap
 Hybrida missmatchningar
 Beräkning av anskaffningsvärde för tillgångar
 Finansiell leasing och dess räntedel
 Lättnadsregeln vid finansiell leasing
 Speciella regler för hyreshus
 Om fastighet byter ägare
 Särskilda redovisningsfrågor

Det nya regelverket är omfattande och har som syfte att slå vakt om skattebasen, förhindra att vinster undandras svensk beskattning samt premiera finansiering med eget kapital.
Redovisningsmässigt innebär en sänkt skattesats att redovisade uppskjutna skatteskulder/-fordringar också behöver omvärderas.

De nya bestämmelserna beslutades den 14 juni 2018 och träder i kraft den 1 januari 2019.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med redovisning och skattefrågor.

Kursmål:

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha god insikt i hur de nya skattereglerna för företagssektorn är uppbyggda och vilka företag som påverkas.

Förkunskaper:

Goda kunskaper i beskattningsrätt och redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har 12 månader på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition. Exempel och korta arbetsuppgifter finns till kursens olika delavsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2,5 timmar inom företagsbeskattning .

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 1,5 utbildningstimmar (skatt) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock:

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera