Alltid billigare med årsabonnemang

Moms i bygg- och fastighetsbranschen

Momsfrågor är ofta speciella och svåra och moms inom bygg- och fastighetsbranschen är ett särskilt komplicerat område inom skatterätten. Den här kursen ägnar sig helt åt detta ämne. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel och fel kostar ofta pengar. Under kursen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av momsen.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter, revisorer och personer som jobbar med bygg- och fastighetsföretagens ekonomi och redovisning.

Kursinnehåll:

 Moms i bygg- och fastighetsbranschen
 Inledning till bygg- och fastighetsmomsen
 Varför speciella regler om fastighetsmoms?
 Vad är fastighet enligt ML?
 Skatteplikt eller undantag?
 Omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet
 Omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet - Exempel
 Exempel - Byggtjänster
 Bygg- och anläggningstjänster och omvänd skattskyldighet
 Utåtriktad byggverksamhet
 Omvänd skattskyldighet
 Exempel på omvänd skattskyldighet -
 Byggverksamhet i egen regi och uttagsbeskattning
 Försäljning av fastighet
 Byggnation på egen fastighet och fastighetsförvaltning
 Beskattningsunderlag vid uttagbeskattning
 Kort om avdragsrätt
 Faktureringsreglerna
 a conto eller förskott utan faktura

Kursmål:

Ge en orientering och förståelse för hur de regler som styr momsen i samband med bygg- och fastighetsverksamhet är uppbyggda och hur de ska tillämpas.

Förkunskaper:

Reglerna är bitvis komplicerade. Du bör minst besitta grundläggande kunskaper i mervärdesskatt.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har 12 månader på dig att genomföra kursen, se våra allmänna villkor för detaljer, och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och besvarat frågorna till respektive avsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom mervärdesskatt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera