Moms i bygg- och fastighetsbranschen

Moms i bygg- och fastighetsbranschen

Momsfrågor är ofta speciella och svåra och moms inom bygg- och fastighetsbranschen är ett särskilt komplicerat område inom skatterätten. Den här kursen ägnar sig helt åt detta ämne. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel och fel kostar ofta pengar. Under kursen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av momsen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Moms i bygg- och fastighetsbranschen
 • Inledning till bygg- och fastighetsmomsen
 • Varför speciella regler om fastighetsmoms?
 • Vad är fastighet enligt ML?
 • Skatteplikt eller undantag?
 • Omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet
 • Omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet - Exempel
 • Exempel - Byggtjänster
 • Bygg- och anläggningstjänster och omvänd skattskyldighet
 • Utåtriktad byggverksamhet
 • Omvänd skattskyldighet
 • Exempel på omvänd skattskyldighet -
 • Byggverksamhet i egen regi och uttagsbeskattning
 • Försäljning av fastighet
 • Byggnation på egen fastighet och fastighetsförvaltning
 • Beskattningsunderlag vid uttagbeskattning
 • Kort om avdragsrätt
 • Faktureringsreglerna
 • a conto eller förskott utan faktura

Ur kursinnehållet:

 • Moms i bygg- och fastighetsbranschen
 • Inledning till bygg- och fastighetsmomsen
 • Varför speciella regler om fastighetsmoms?
 • Vad är fastighet enligt ML?
 • Skatteplikt eller undantag?
 • Omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet
 • Omsättningsland för tjänster med anknytning till fastighet - Exempel
 • Exempel - Byggtjänster
 • Bygg- och anläggningstjänster och omvänd skattskyldighet
 • Utåtriktad byggverksamhet
 • Omvänd skattskyldighet
 • Exempel på omvänd skattskyldighet -
 • Byggverksamhet i egen regi och uttagsbeskattning
 • Försäljning av fastighet
 • Byggnation på egen fastighet och fastighetsförvaltning
 • Beskattningsunderlag vid uttagbeskattning
 • Kort om avdragsrätt
 • Faktureringsreglerna
 • a conto eller förskott utan faktura

Målgrupp

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter, revisorer och personer som jobbar med bygg- och fastighetsföretagens ekonomi och redovisning.

Kursmål

Ge en orientering och förståelse för hur de regler som styr momsen i samband med bygg- och fastighetsverksamhet är uppbyggda och hur de ska tillämpas.

Förkunskaper

Reglerna är bitvis komplicerade. Du bör minst besitta grundläggande kunskaper i mervärdesskatt.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och besvarat frågorna till respektive avsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.