Alltid billigare med årsabonnemang

Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Under pågående anställning har såväl arbetstagare som arbetsgivaren en ömsesidig lojalitetsplikt. Den upphör när anställningen avslutas och arbetstagaren är fri att driva konkurrerande verksamhet. Konkurrensklausuler, som kan skrivs in i anställningsavtalet, tar sikte på vad som gäller efter att anställningen upphört. Den innebär att den anställde inte får ägna sig åt konkurrerande verksamhet en viss period efter det att anställningen upphört. Bryter man mot överenskommelse kan det medföra skadestånd.

I brist på lagstiftning har främst en överenskommelse i form av ett kollektivavtal, som slöts 1969 och på nytt under 2015, mellan arbetsmarknadens parter kommit att utgöra den rättskälla som reglerar användningen av konkurrensklausuler.

Kursinnehåll:

 Lojalitetsplikten mellan anställd och arbetsgivare
 Konkurrensklausulers förekomst i anställningsavtal
 Anställningsavtalet som avtal
 Under anställningstiden
 Efter anställningstiden
 Konflikten mellan arbetsrätt och upphovsrätt
 Utforma avtalet och rekrytera rätt
 Vad gäller under anställningstiden
 Vad gäller efter anställningstiden
 Slutsatser och sammanfattning
 Kollektivavtal som rättskälla
 Rättsliga regler
 Skälighet och legitimt intresse av konkurrensklausul
 Omfattningen av konkurrensklausul
 Klausulen i kundskyddande intresse
 Klausulen i arbetstagarintresset
 Klausul på grund av utbildningsinvesteringar
 Skälig bindningstid och konkurrensklausuler
 Arbetstagarens skyldighet att söka anställning
 Kollektivavtalet från 2015 - viktiga punkter
 Avtalslagens regler om oskälighet
 Sammanfattande exempel dom i AD
 Genomgång av praxisfrågor med kommentarer

Målgrupp:

Den här kursen är en fördjupning i ämnet anställningsavtal.

Kursmål:

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur man som arbetsgivare kan agera för att skydda in verksamhet från otillbörlig konkurrens.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har 12 månader på dig att genomföra kursen, se våra allmänna villkor för detaljer, och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Exempel och kontrollfrågor finns i kursens olika delavsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort uppgifterna till respektive avsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom juridik-arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera