Alltid billigare med årsabonnemang

Läsa och förstå en årsredovisning

Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som sedan blir offentlig. Det innebär att alla kan beställa årsredovisningen för vilket aktiebolag som helst och sedan analysera det bolagets affärer.

Som leverantör, kund eller konkurrent är årsredovisningen viktig information som kan avslöja en hel del.

Företagaren själv och styrelsen har också nytta av att analysera årsredovisningen. Även om dessa har tillgång till hela bokföringen i detalj, så är ändå årsredovisningen ett bra sätt att få förståelse för företagets resultat och ställning. Årsredovisningen är också styrelsens sätt att kommunicera med ägarna och andra intressenter.

I den här kursen visar vi hur man kan förstå ett företag genom dess årsredovisning. Vi resonerar även kring viktiga nyckeltal och tar upp områden som ofta kräver extra eftertanke.

I kursmaterialet finns även en e-bok och en praktisk checklista som kan användas i arbetet med att analysera årsredovisningen samt beräkna nyckeltal och tolka dessa.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig läsa och förstå en årsredovisning. Vi koncentrerar oss på ett mindre företag, så det är lätt att hänga med, men principerna är desamma för det större företaget.

Kursinnehåll:

 Årsredovisningens uppbyggnad och delar
 Förvaltningsberättelsen
 Resultaträkningen
 Balansräkningen
 Tilläggsupplysningar
 Detaljdiskussioner kring specifika delar av årsredovisningen
 Nyckeltal, hur de beräknas och vad de lär oss
 Förslag på områden som man bör omvärdera och ifrågasätt när man granskar en årsredovisning


Kursmål:

Deltagarna ska efter kursen kunna analysera en årsredovisning i ett aktiebolag och själva dra slutsatser kring företagets resultat och ställning.

Förkunskaper:

Alla kan göra sig nytta av kunskaperna som presenteras. Den som redan behärskar redovisning och kan upprätta bokslut kommer att tillgodogöra sig materielet på en högre nivå, men även den oerfarene kommer att hitta mycket som enkelt kan användas i vardagen. Kursens e-bok funderar som en handledning i arbetet med att göra analysen och är kopplad till checklistan. Checklistan kan man enkelt komplettera efter eget behov när idéer dyker upp.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns gott om tid för eftertanke och repetition. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder, e-bok, checklista, exempel på årsredovisning samt referensmaterial för den som vill forska vidare.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom Redovisning - tillämpad.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera