Läsa och förstå en årsredovisning

Läsa och förstå en årsredovisning

Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som sedan blir offentlig. Det innebär att alla kan beställa årsredovisningen för vilket aktiebolag som helst och sedan analysera det bolagets affärer.

Som leverantör, kund eller konkurrent är årsredovisningen viktig information som kan avslöja en hel del.

Företagaren själv och styrelsen har också nytta av att analysera årsredovisningen. Även om dessa har tillgång till hela bokföringen i detalj, så är ändå årsredovisningen ett bra sätt att få förståelse för företagets resultat och ställning. Årsredovisningen är också styrelsens sätt att kommunicera med ägarna och andra intressenter.

I den här kursen visar vi hur man kan förstå ett företag genom dess årsredovisning. Vi resonerar även kring viktiga nyckeltal och tar upp områden som ofta kräver extra eftertanke.

I kursmaterialet finns även en e-bok och en praktisk checklista som kan användas i arbetet med att analysera årsredovisningen samt beräkna nyckeltal och tolka dessa.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Aring;rsredovisningens uppbyggnad och delar
 • Förvaltningsberättelsen
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Tilläggsupplysningar
 • Detaljdiskussioner kring specifika delar av årsredovisningen
 • Nyckeltal, hur de beräknas och vad de lär oss
 • Förslag på områden som man bör omvärdera och ifrågasätt när man granskar en årsredovisning

Ur kursinnehållet:

 • Aring;rsredovisningens uppbyggnad och delar
 • Förvaltningsberättelsen
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Tilläggsupplysningar
 • Detaljdiskussioner kring specifika delar av årsredovisningen
 • Nyckeltal, hur de beräknas och vad de lär oss
 • Förslag på områden som man bör omvärdera och ifrågasätt när man granskar en årsredovisning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig läsa och förstå en årsredovisning. Vi koncentrerar oss på ett mindre företag, så det är lätt att hänga med, men principerna är desamma för det större företaget.

Kursmål

Deltagarna ska efter kursen kunna analysera en årsredovisning i ett aktiebolag och själva dra slutsatser kring företagets resultat och ställning.

Förkunskaper

Alla kan göra sig nytta av kunskaperna som presenteras. Den som redan behärskar redovisning och kan upprätta bokslut kommer att tillgodogöra sig materielet på en högre nivå, men även den oerfarene kommer att hitta mycket som enkelt kan användas i vardagen. Kursens e-bok funderar som en handledning i arbetet med att göra analysen och är kopplad till checklistan. Checklistan kan man enkelt komplettera efter eget behov när idéer dyker upp.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.