Konsten att läsa en revisionsberättelse

Konsten att läsa en revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att läsa och förstå en revisionsberättelse. Det kan vara ganska svårt, även om den är utformad enligt standarduppställningen. Vad är det egentligen som står i den och vad betyder det? Vad är det revisorn har gjort? Kursen ger en nyttig guidning i revisionens roll och dess uttrycksmedel.

I kursen behandlar vi även de fall när revisorn har en avvikande mening och kanske allvarliga anmärkningar. Hur ska ett påpekande från revisorn uppfattas? Fråga är viktig då årsredovisningen och revisionsberättelsen är ett av de viktigaste beslutsunderlagen när man ingår affärer i näringslivet.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Vad är revision
 • Vad är revisorns roll
 • Framväxten av dagens revisionsberättelse
 • Hur är revisionsberättelsen uppbyggd
 • Standardutformning av revisionsberättelse
 • Olika revisionsberättelser
 • Avvikelse från standardutformning
 • Upplysningar av särskild betydelse
 • Modifierat uttalande
 • Anmärkning

Ur kursinnehållet:

 • Vad är revision
 • Vad är revisorns roll
 • Framväxten av dagens revisionsberättelse
 • Hur är revisionsberättelsen uppbyggd
 • Standardutformning av revisionsberättelse
 • Olika revisionsberättelser
 • Avvikelse från standardutformning
 • Upplysningar av särskild betydelse
 • Modifierat uttalande
 • Anmärkning

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsekonomer och redovisningskonsulter.

Kursmål

Kursens mål är att ge både en praktisk och teoretisk grund för att kunna bedöma revisorns uttalande om ett företags årsredovisning.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till personer som har grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.