Att studera online är effektivt

Läsa en revisionsberättelse

- Konsten att läsa och förstå en revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att läsa och förstå en revisionsberättelse. Det kan vara ganska svårt, även om den är utformad enligt standarduppställningen. Vad är det egentligen som står i den och vad betyder det? Vad är det revisorn har gjort? Kursen ger en nyttig guidning i revisionens roll och dess uttrycksmedel.

I kursen behandlar vi även de fall när revisorn har en avvikande mening och kanske allvarliga anmärkningar. Hur ska ett påpekande från revisorn uppfattas? Fråga är viktig då årsredovisningen och revisonsberättelsen är ett av de viktigaste beslutsunderlagen när man ingår affärer i näringslivet.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till företagsekonomer och redovisningskonsulter.

Kursinnehåll:

 Vad är revision
 Vad är revisorns roll
 Hur organiseras aktiebolaget
 Hur är revisionsberättelsen uppbyggd
 Bedömning av fortsatt drift
 Standardutformning av revisionsberättelse
 Avvikelse från standardutformning
 Upplysningar av särskild betydelse
 Modifierat uttalande
 Anmärkning
 Fastställelsemeningen

Kursmål:

Kursens mål är att ge både en praktisk och en teoretisk grund för att kunna bedöma revisorns uttalande om ett företags årsredovisning.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till personer som har grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1 timmar inom revision och externredovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 1 utbildningstimmar (redovisning) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 3

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera